Neklidné dítě v MŠ, ZŠ

Na semináři se dozvíte, jak pohlížet na specifika chování u dětí v předškolním a mladším
školním věku z pohledu moderních trendů. Seznámíte se s konkrétními příklady z praxe.
V praktickém workshopu se naučíte, jak upravit prostředí třídy a nastavit pravidla
fungování ve třídě, jaké motivační prvky zvolit pro nastavení pozitivního klimatu ve třídě.

Komu je určen:

Učitelé, asistenti pedagogů, rodiče, studenti

Cíl programu:

Získat ucelený náhled na problematiku specifika chování u dětí v předškolním a mladším školním věku z pohledu moderních trendů.

Obsah programu

Na semináři se dozvíte, jak pohlížet na specifika chování u dětí v předškolním a mladším školním věku z pohledu moderních trendů. Seznámíte se s konkrétními příklady z praxe.

V praktickém workshopu se naučíte, jak upravit prostředí třídy a nastavit pravidla fungování ve třídě, jaké motivační prvky zvolit pro nastavení pozitivního klimatu ve třídě. Budete mít možnost vyzkoušet si nejnovější herní zařízení na práci s pozorností.

Objasníme si souvislosti mezi vývojem mozku a chováním dítěte v návaznosti na pedagogickou činnost ve třídě.

Jednodenní seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

Dopolední blok výuky:
Oběd:
Odpolední blok výuky:

8.30 – 12.15
12.15 – 13.15
13.15 – 16.30

Seminářem získáte

 • Ucelené informace o vývojových zvláštnostech u neklidných dětí, dětí s ADHD, ADD

  náhled na jednotlivé aspekty chování dětí – agresivita, lhaní, úzkost, strach
 • Ucelené informace o přípravě prostředí

  ověřené návody a náměty z praxe k motivaci, úpravě prostředí, vizualizace pravidel chování apod.
 • Dovednosti jak předcházet problémům

  zpětná vazba k úkolům, motivační systém, schémata organizace činnosti
 • Vyzkoušíte si

  nejnovější herní zařízení na práci s pozorností na principu eeg
 • Certifikát

  o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Termíny:

Rok 2018:  15. 3,  26. 4., 31. 5.

Cena semináře

Jedna osoba
1 500 Kč
Sborovna max. 15 osob
22 500 Kč
12 000 Kč
Ušetříte celkem 10 500 Kč

Pokud objednáte školení pro sborovnu může být program ve Vašich prostorách. Lze jej rozdělit na dva bloky, abyste mohli využít čas po vyučování a neřešit tak SUPLOVÁNÍ. Cestovné mimo Brno se stanovuje individuálně, není zahrnuto v ceně.

Co o  semináři říkají jeho absolventi?

Byla jsem překvapená, jak skvěle může fungovat tabulka s okýnky jako motivace. Tomášek je zkrátka divoký a pravidla si rád stanovuje sám podle sebe. A to se ve třídě s 25 dětmi moc nedá, však to znáte. Všichni se začnou vyptávat, proč to Tomášek může, jak to, že to nedělá jako my. Jsem ráda, že jsem se dozvěděla, jak toto chování zkusit přenastavit a využít motivaci. Děkuji za všechny tipy a nápady, opravdu jsem si to po dlouhé době na semináři užila.

TerezaSpeciální pedagog

To, že některé děti jsou klidné a některé zase akční, už vím mnoho let. Prožité desítky let ve škole už jsou přeci jenom znám. Dnes mě fascinoval nový pohled na děti, na to, jak se chovají a co se vlastně děje v jejich mozku. Pomohlo mi to přiblížit se jim, porozumět, a za to jsem moc ráda. Rovnou mi naskakovaly situace, které se ve třídě odehrávají a které často neumím vyřešit. Jednoduchá cvičení a hříčky, které jsem si u vás mohla vyzkoušet, hned využiji s dětmi. Už se moc těším a děkuji.

Aneta Janíkováučitelka ZŠ

Proto už nemusíte váhat!

Ať už jste pedagog, asistent, rodiče nebo student, tak na tomto semináři získáte informace a praktické zkušenosti, které bez dalších omezení dokážete uplatnit v každodenní praxi. Zjistíte, že si i ve třídě či doma můžete vytvořit pohodu.

Jedna osoba
1 500 Kč
Sborovna max. 15 osob
22 500 Kč
12 000 Kč
Ušetříte celkem 10 500 Kč

Pokud objednáte školení pro sborovnu může být program ve Vašich prostorách. Lze jej rozdělit na dva bloky, abyste mohli využít čas po vyučování a neřešit tak SUPLOVÁNÍ. Cestovné mimo Brno se stanovuje individuálně, není zahrnuto v ceně.