Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

Abeceda prvňáka

Podělíme se s vámi o zkušenosti z praxe, jak využít speciálně pedagogické prvky ve výuce a předcházet obtížím ve čtení, psaní a počtech. Jedná se o praktické dovednosti, pomůcky a metody, které pomáhají nejen dětem se specifickými potřebami. Objasníme si vliv stresu a relaxace na pozornost a práci ve škole.

Komu je určen:

Učitelé, asistenti pedagogů, rodiče, studenti

Cíl programu:

Získat ucelený náhled na problematiku prví třídy. Prolínají se zde témata stresu, pozornosti, pomůcky pro prevenci a nápravu dysporuch. Jsou zde zařazeny netradiční aktivity, zaměřené na odblokování stresu při učení.

Obsah programu

Na semináři se dozvíte, jak předcházet problémům ve čtení, psaní, počítání a jaký vliv má prostředí třídy na soustředění. Odhalíte zákonitosti dětského mozku a také to, jak ovlivňuje školní práci. Seznámíte se s konkrétními příklady z praxe.

V praktické části si vyzkoušíte, jak vizuálně připravit pomůcky a pracovní místo, aby se děti snadno orientovaly. Získáte osvědčené postupy na hravé učení. 

Objasníme si souvislosti mezi vývojem mozku a chováním dítěte v návaznosti na pedagogickou činnost ve třídě.

Jednodenní seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

Dopolední blok výuky:
Oběd:
Odpolední blok výuky:

8.30 – 12.15
12.15 – 13.15
13.15 – 16.30

Seminářem získáte

 • Podpora úspěšného startu
  praktické tipy na hry a pomůcky podporující úspěšný start dětí v první třídě. Náměty a cvičení pro rozvoj pozornosti a uvolnění stresu. Dovednosti jak upravit prostředí pro relaxační chvilky, náměty na hry a pomůcky.
 • Hravé učení
  vše může být pomůckou, vyrobte si s dětmi vlastní pomůcky a nastartujte kreativitu v učení. Praktické a rychlé tipy na jednoduché pomůcky do matematiky, českého jazyka a pro uvolněné psaní.
 • Cesta k samostanosti
  řád a struktura třídy a pracovního místa je velkou oporou pro prvňáčky. Členění prostoru na lavici, orientace v sešitech a na stránkách učebnic je hračkou.
 • Certifikát
  o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Termíny:

Rok 2017:   20.2., 23.3., 27.4., 24.5., 15.6.

Cena semináře

Jedna osoba
1 500 Kč
Sborovna max. 15 osob
22 500 Kč
12 000 Kč
Ušetříte celkem 10 500 Kč

Pokud objednáte školení pro sborovnu může být program ve Vašich prostorách. Lze jej rozdělit na dva bloky, abyste mohli využít čas po vyučování a neřešit tak SUPLOVÁNÍ. Cestovné mimo Brno se stanovuje individuálně.

Bonus

Abeceda prvňáka

On-line hrací a vzdělávací kurz vytvořený podle nejnovějších výzkumů o fungování dětského mozku.

V tomto on-line kurzu ve 140 videích a více než 160 pracovních listech se promítají nejnovější výzkumy o fungování dětského mozku. Obohacené více než 20-ti letou praxí speciálního pedagoga - elementaristy. Vše, co v bonusu najdete, je ověřeno praxí a se skvělými výsledky používáno. Naučíme Vás učit jinak - mozek Vašich žáků už se těší.

Cena 2988 Kč

Napište nám - rádi Vám vystavíme fakturu pro jednolivce nebo pro školu.

Co o  semináři říkají jeho absolventi?

Je to prima zažít na vlastní kůži to, jak se děti ve třídě při čtení cítí. Hned jsem viděla, že když text rozčlením, tak získám mnohem větší jistotu a klid. Najednou jsem si ujasnila, že stres při čtení i počtech může děti zcela ochromit. Pomůcky pro uvolnění ruky, počáteční počty i čtení mne nadchly. Konečně jsem na semináři jen tak neseděla, ale mohla si vše vyzkoušet a vymýšlet nové pomůcky i s dalšími kolegy. Je to nový přístup a za to Vám skládám poklonu.
Mgr. Smečková Alenaučitelka
Pro mě bylo naše společné setkání velkým obohacením, protože jsem se poprvé dozvěděla, jak na grafomotoriku. Přestože mám vystudovanou PdF, nikdy jsem nezažila, aby mně někdo uvedl do problematiky tak kompletně a jasně. Sama na sobě jsem si ujasnila, kde mám problém v držení tužky já a jak s ním pracovat. Získala jsem inspiraci pro rytmické části, kde je jedním z cílů příprava dětí na psaní a jejich uvolnění, to vše formou hry, říkadel, písniček a cvičení. Z naší společné práce čerpám každý den při práci ve škole. Zaujala mě i řada jednoduchých pomůcek, které jsem u vás viděla a které je možné využívat i v prostředí školy. Moc děkuji ještě jednou a přeji, ať se dílo daří.
Kateřina Vaňkováučitelka 1.třídy

Proto už nemusíte váhat!

Ať už jste pedagog, asistent, rodič nebo student, tak na tomto semináři získáte informace a praktické zkušenosti, které bez dalších omezení dokážete uplatnit v každodenní praxi. Učení se stane hrou, ve které budete s dětmi spokojení a šťastní.

Jedna osoba
1 500 Kč
Sborovna max. 15 osob
22 500 Kč
12 000 Kč
Ušetříte celkem 10 500 Kč

Pokud objednáte školení pro sborovnu může být program ve Vašich prostorách. Lze jej rozdělit na dva bloky, abyste mohli využít čas po vyučování a neřešit tak SUPLOVÁNÍ. Cestovné mimo Brno se stanovuje individuálně.