Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

Jak na čtení a dyslexii prakticky

Prosíme, vyplňte osvědčení

dyslexie, webinář

Cíl programu:

Získat ucelený náhled na problematiku rozvoje čtení a pomoci s dyslexií v předškolním a školním věku s ohledem na fungování mozku. Osvojit si dovednosti pro správné návyky při psaní a umět je využít v praxi.