Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

Prázdninová škola grafomotoriky a elementárního učení

Naučit děti správně držet pastelku, plynule psát a uvolněně vést ruku, je hračka. Pocit, že víte, jak na to, Vám vykouzlí úsměv na tváři.

Připojíme hry a cvičení k vyvození úchopu a uvolnění ruky. Zjistíte, jak odblokovat nechuť ke psaní a stres.

Abeceda prvňáka

 

Podělíme se s vámi o zkušenosti z praxe, jak využít speciálně pedagogické prvky ve výuce a předcházet obtížím ve čtení, psaní a počtech. Jedná se o praktické dovednosti, pomůcky a metody, které pomáhají nejen dětem se specifickými potřebami. Objasníme si vliv stresu a relaxace na pozornost a práci ve škole.

 

Komu je určen:

Učitelé, asistenti pedagogů, rodiče, studenti

Cíl programu:

Získat ucelený náhled na problematiku rozvoje grafomotoriky a psaní v předškolním a školním věku s ohledem na fungování mozku. Osvojit si dovednosti pro správné návyky při psaní a umět je využít v praxi.

Získat ucelený náhled na problematiku prví třídy. Prolínají se zde témata stresu, pozornosti, pomůcky pro prevenci a nápravu dysporuch. Jsou zde zařazeny netradiční aktivity, zaměřené na odblokování stresu při učení.

Obsah programu

Praktická cvičení Vás provedou přípravou na psaní. Objasníme si, jaký vliv na psaní mají pohybové dovednosti, psychika a správné návyky dětí. Zjistíte jak nahlížet na dětskou kresbu a jak ji vyhodnotit s ohledem na grafomotorický vývoj.

Na semináři se dozvíte, jak předcházet problémům ve čtení, psaní, počítání a jaký vliv má prostředí třídy na soustředění. Odhalíte zákonitosti dětského mozku a také to, jak ovlivňuje školní práci. Seznámíte se s konkrétními příklady z praxe.

V praktické části si vyzkoušíte, jak vizuálně připravit pomůcky a pracovní místo, aby se děti snadno orientovaly. Získáte osvědčené postupy na hravé učení. 

Objasníme si souvislosti mezi vývojem mozku a chováním dítěte v návaznosti na pedagogickou činnost ve třídě.

Jednodenní seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

Dopolední blok výuky:
Oběd:
Odpolední blok výuky:

8.30 – 12.15
12.15 – 13.15
13.15 – 16.30

Seminářem získáte

 • Podpora úspěšného startu
  praktické tipy na hry a pomůcky podporující úspěšný start dětí v první třídě. Náměty a cvičení pro rozvoj pozornosti a uvolnění stresu. Dovednosti jak upravit prostředí pro relaxační chvilky, náměty na hry a pomůcky.
 • Hravé učení
  vše může být pomůckou, vyrobte si s dětmi vlastní pomůcky a nastartujte kreativitu v učení. Praktické a rychlé tipy na jednoduché pomůcky do matematiky, českého jazyka a pro uvolněné psaní.
 • Cesta k samostanosti
  řád a struktura třídy a pracovního místa je velkou oporou pro prvňáčky. Členění prostoru na lavici, orientace v sešitech a na stránkách učebnic je hračkou.
 • Certifikát
  o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Seminářem získáte

 • Praktické tipy a náměty na pomůcky
  díky kterým budete vědět, jak rozvíjet děti v pohybových dovednostech, hrubé a jemné motorice a koordinaci
 • Nejnovější poznatky o fungování mozku a vlivu stresu
  na rozvoj grafomotorickch dovednosti, naladění při aktivitách a celkový vliv na psychiku dětí
 • Radost z grafomotorických cvičení
  protože zjistíte, jak na uvolnění ruky a plynulý pohyb při cvičení, jaké zvolit pomůcky a materiály k nácviku
 • Vyzkoušíte si netradiční pomůcky
  a pestrou škálu psacích potřeb pro zdravé a bezbolestné psaní, které zpestří přípravu na psaní
 • Certifikát o obsolvování akreditovaného vzdělávacího programu
  a naši podporu ve Vaší další práci a uplatnění získaných dovedností ze semináře

Abeceda prvňáka

Vzdělávací on-line kurz vytvořený podle nejnovějších výzkumů o fungování dětského mozku.

V tomto on-line kurzu ve 120 videích a více než 180 pracovních listech se promítají nejnovější výzkumy o fungování dětského mozku. Jsou obohacené více než 20-ti letou praxí speciálních pedagogů, elementaristů. Vše, co v bonusu najdete, je ověřeno praxí a se skvělými výsledky používáno. Naučíme Vás učit jinak - mozek Vašich žáků už se těší.

Termíny:

Rok 2018:  22.2. obsazen, 12.4., 7.6.

Cena semináře

Jedna osoba
1 500 Kč
Sborovna max. 15 osob
22 500 Kč
12 000 Kč
Ušetříte celkem 10 500 Kč

Pokud objednáte školení pro sborovnu může být program ve Vašich prostorách. Lze jej rozdělit na dva bloky, abyste mohli využít čas po vyučování a neřešit tak SUPLOVÁNÍ. Cestovné mimo Brno se stanovuje individuálně.

Co o tomto semináři říkají jeho absolventi?

Je to skvělé propojení teorie s praxí. Veškeré aktivity jsem si mohla vyzkoušet sama, takže jsem opravdu pocítila, jak se ty děti při činnostech, při pokynech učitele, cítí, co prožívají. Kromě toho jsem si vyrobila i sama některé pomůcky a odnáším si spoustu nápadů, tipů a materiálů. Přístup byl velmi přátelský a celé jsem si to velmi užila. Moc všem doporučuji.
referecnce Grafomotorika prakticky
Monika Smutnáučitelka 4. třídy ZŠ
Váš workshop se mi moc líbil a hodně mě obohatil. Líbilo se mi, že jste šla od úplných základů k těm "třešničkám na dortu", od nejjednoduššího po nejsložitější. Mnoho věcí a aktivit člověk poznal při studiu, ale Vy jste je dala do sytému a doplnila mezery. Vše jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži, osahat a prožít. Je vidět, že jste profesionál v oboru a k dětem máte velmi dobrý vztah. Bonusem byla skvělá atmosféra a příjemné prostředí. Poznatky určitě použiji jak ve své praxi učitelky, tak jako máma dvou malých předškoláčků. Už se rozmýšlím, na který seminář vyrazím příště, ale nemohu si vybrat, všechny znějí lákavě. Doporučuji Vás všem ve svém okolí a doufám, že se pozitivní reference budou šířit dál.
Marketa Dragounova
Markéta Dragounováučitelka 1. třídy ZŠ

Proto už nemusíte váhat!

Ať už jste pedagog, asistent, rodič nebo student, tak na tomto semináři získáte informace a praktické zkušenosti, které okamžitě můžete využít v každodenní praxi. Díky pestrým činnostem, aktivitám a hrám si odnesete prožitky a ne suché informace, zažijte radost z grafomotoriky. Těšíme se na Vás.

Jedna osoba
1 500 Kč
Sborovna max. 15 osob
22 500 Kč
12 000 Kč
Ušetříte celkem 10 500 Kč

Pokud objednáte školení pro sborovnu může být program ve Vašich prostorách. Lze jej rozdělit na dva bloky, abyste mohli využít čas po vyučování a neřešit tak SUPLOVÁNÍ. Cestovné mimo Brno se stanovuje individuálně, není zahrnuto v ceně.