Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

Jak na čtení a dyslexii prakticky

DNES PRO VÁS PŘIPRAVUJEME TEXTY 🙂

Komu je určen:

Učitelé, asistenti pedagogů, rodiče, studenti

Cíl programu:

Získat soubory her a praktických cvičení pro rozvoj pohybových dovedností a koordinace. Vyzkoušet si, jak souvisí hrubá motorika, jemná motorika a senzomotorika s grafomotorickou přípravou. Jak využít principy fungování mozku a vlivu relaxace při grafomotorických cvičeních a podpořít tím motivaci k tvořivým aktivitám.

Obsah akreditovaného semináře

Čekají Vás praktické tipy a hry pro rozvoj hrubé a jemné motoriky a koordinace. Objasníme si,  jaký vliv na psaní mají pohybové dovednosti, psychika a správné návyky dětí. Vyzkoušíte si psací náčiní vhodné pro grafomotorickou přípravu a jednoduché pomůcky, které si můžete snadno vyrobit. Ujasníte si principy pro přípravu dětí na zdravé a bezbolestné psaní.

Jednodenní seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

Seminářem získáte

 • Praktické tipy na pomůcky a hry
  díky kterým budete vědět, jak rozvíjet děti v pohybových dovednostech, hrubé a jemné motorice a koordinaci
 • Netradiční a jednoduché náměty
  aktivit, které podporují rozvoj jemné motoriky, úchopy, zrakové vnímání a prostorovou orientaci
 • Radost z grafomotorických cvičení
  protože zjistíte, jak na uvolnění ruky a plynulý pohyb při cvičení, jaké zvolit pomůcky a materiály k nácviku
 • Nejnovější poznatky o fungování mozku a vlivu stresu
  na rozvoj grafomotorickch dovednosti, naladění při aktivitách a celkový vliv na psychiku dětí
 • Certifikát o absolvování akreditovaného semináře
  a naši podporu ve Vaší další práci a uplatnění získaných dovedností

Termíny:

Brno 24. 9. a 19. 11. 2020, 13. 5. 2021
Praha 25. 3. 2021

Cena semináře

Jedna osoba
1 500 Kč
Sborovna max. 15 osob
22 500 Kč
12 000 Kč
Ušetříte celkem 10 500 Kč

Pokud objednáte školení pro sborovnu může být program ve Vašich prostorách. Lze jej rozdělit na dva bloky, abyste mohli využít čas po vyučování a neřešit tak SUPLOVÁNÍ. Cestovné mimo Brno se stanovuje individuálně, není zahrnuto v ceně.

Při objednání semináře za akční cenu si organizace hradí náklady na manuál ke kurzu, tvorbu pomůcek a vystavení osvědčení.

Co o tomto semináři říkají jeho absolventi?

VELKÝM PŘÍNOSEM PRO MNE BYLY KONKRÉTNÍ RADY A NÁVODY Během semináře jsem se seznámil se základními druhy úchopů, které je třeba trénovat pro správné a pohodlné psaní. Další důležitou informací byla instruktáž o správném tlaku na psací nástroj, jeho poloze v prstech a správném pohybu jednotlivých částí ruky, která píše. Na waldorfské škole je tradiční psací nástroj voskový bloček a díky semináři jsme si probrali přínosy této metody přípravy na psaní a zmapovali také její rizika. Velkým přínosem semináře pro mě byly konkrétní praktické rady a návody, jak cvičit uvolnění jednotlivých částí ruky při psaní (psaní do písku, houbička na tabuli, …). Výborná byla možnost konzultovat konkrétní problémy konkrétních žáků a základy diagnostiky případného vadného držení psacího nástroje nebo špatného držení těla u psaní. Naprostým překvapením pro mě bylo zjištění, že správné psaní je také spojeno se správným dýcháním a držením celého těla. Seminář velmi přispěl a usnadnil následnou tvorbu učebního plánu v mé pedagogické praxi.
David Bartůšekučitel 1.třídy
NIKDY JSEM NEZAŽILA, ABY MNĚ NĚKDO UVEDL DO PROBLEMATIKY TAK KOMPLETNĚ A JASNĚ ... Pro mě bylo naše společné setkání velkým obohacením, protože jsem se poprvé dozvěděla, jak na grafomotoriku. Přestože mám vystudovanou PdF, nikdy jsem nezažila, aby mně někdo uvedl do problematiky tak kompletně a jasně. Sama na sobě jsem si ujasnila, kde mám problém v držení tužky já a jak s ním pracovat. Získala jsem inspiraci pro rytmické části, kde je jedním z cílů příprava dětí na psaní a jejich uvolnění, to vše formou hry, říkadel, písniček a cvičení. Z naší společné práce čerpám každý den při práci ve škole, zařadila jsem víc uvolňovacích cvičení na ruku, všímám si, jak děti sedí a jak vypadá prostor kolem nich, jsem schopná opravovat chyby a pomáhat jim. Zaujala mě i řada jednoduchých pomůcek, které jsem u vás viděla a které je možné využívat i v prostředí školy. Moc děkuji ještě jednou a přeji, ať se dílo daří.
Mgr. Kateřina Vaňkováučitelka 1.třídy

Proto už nemusíte váhat!

Ať už jste pedagog, asistent, rodič nebo student, tak na tomto semináři získáte informace a praktické zkušenosti, které okamžitě můžete využít v každodenní praxi. Díky pestrým činnostem, aktivitám a hrám si odnesete prožitky a ne suché informace, zažijte radost z grafomotoriky. Těšíme se na Vás.

Jedna osoba
1 500 Kč
Sborovna max. 15 osob
22 500 Kč
12 000 Kč
Ušetříte celkem 10 500 Kč

Pokud objednáte školení pro sborovnu může být program ve Vašich prostorách. Lze jej rozdělit na dva bloky, abyste mohli využít čas po vyučování a neřešit tak SUPLOVÁNÍ. Cestovné mimo Brno se stanovuje individuálně, není zahrnuto v ceně.