Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

MOZKOHERNA PRAHA

START POZORNOTI

11 - 15 HOD

PODPORA SEBEVĚDOMÍ, POZORNOSTI, PAMEŤI A RELAXACE

Program START POZORNOSTI je určen dětem s dysporuchami a ADHD. Zaměřujeme se na nácvik pozornosti, paměti, zvládání negativních emocí (vztek, agrese) a zlepšení komunikace ve skupině.

START POZORNOSTI
Využíváme principy pozitivní motivace dětí. Děti se naučí lépe komunikovat a spolupracovat s vrstevníky i dospělými a to formou her a činností, které jsou přijatelné jejich věku. Získané dovednosti mohou děti využít ve škole i běžném životě. 

 • Jak vnímám sám sebe?
 • Jak mne vnímají rodiče a kolektiv?
 • Co mi jde a kde potřebuji podporu?
 • Vidí u sebe, že se mu nedaří a "nic mu nejde"?
 • Chcete to změnit? Nastartovat sebevědomí a pozornost a vnitřní klid?
 • Podpora sebevědomí a pozornosti je pro život zásadní. 

Start pozornosti 

Je zaměřený na rozvoj a posílení:

 • sebevědomí
 • reakce na stres
 • vnímání sebe sama
 • pozornostních složek
 • paměti
 • relaxace a dalších prvků.

Program je koncipovaný do krátkých na sebe navazujícícvh celků. Budeme venku i hrát hry uvnitř - děti budou i trénovat na přístrojích pozornost a kognitivní funkce.

Celý programje veden speciálním pedagogem s výcvikem v koučování a neuroterapiemi. Využívat budeme mozkoherní přístroje, které dávají okamžitou zpětnou vazbu o našem soustředění, koordinaci, paměti. 

 Součástí programu jsou také materiály a náměty na činnosti pro domácí trénink.

Tento trénink je vyjímečný svojí efektivitou a nenásilnou formou. Dítě objeví své nové možnosti seberozvoje a naučí se je využívat v praxi. Součástí tréninku je nácvik komunikačních dovedností a technik, jak zvládnout stres a neúspěch. Učíme děti zaměřovat se na své silné stránky.

Program je  koncipován, aby měl pozitivní vliv i jednorázově i v dlouhodobém horizontu.

Zde budeme objevovat pozornost, paměť a podporovat jednotlivé oblasti, které dítě potřebuje rozvinout pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání.

Podpoříme dobré návyky u dětí , jak skloubit učení, odpočinek a spánek.

Ukážeme ti “jak” i “proč”. Jak se učit a proč si dát pauzu:-).

Dostaneš odpovědi na své otázky, tak, aby jsi tomu porozuměl.

Jednotlivé aktivity na sebe navazují.
Starat se o svůj mozek je důležité. Je-li v pořádku, můžeme se nejen efektivně učit, ale třeba i kvalitně spát a mít radost ze života. Na našem táboře se naučíte, jak se o svůj mozek a duševní zdraví každodenně starat. Vyzkoušíte si relaxační techniky a seznámíte se se zásadami zdravé psychohygieny. Ukážeme vám, jak účinně pracovat se stresem. 

Struktura lekcí

 • Jak pracuje náš mozek?
 • Jak funguje Tvoje pozornost?
 • Podporujeme zrak
 • Podporujeme prostorovou orientaci
 • Podporujeme sluchové vnímání
 • Podporujeme vnímání čísel
 • Úvod do relaxace
 • Praktické nácviky
 • Jak správně pracovat s dechem?
 • Myšlenkové mapy.
 • Jak si zapamatovat co nejvíc.
 • Využití přístrojů, kde jasně uvidíš jak jsi soustředěný.
 • Co když mám ADHD?
 • Proč je důležité starat se o svůj mozek?
 • Co se děje v mozku, když jsi ve stresu?
 • Učím se uvolnit a soustředit:-)
 • Jak se odpočinout? Jak poznám, že jsem unavený.
 • Jak se starat o vlastní duševní zdraví a skloubit učení, prokrastinaci, odpočinek a spánek? 
 • Kdo, kde a jak ti pomůže, když ti nebude dobře na duši?
 • Jak pracovat s nepříjemnými myšlenkami, stresem a strachy?
 • Práce s pamětí.

Mozkoherna

 • Re - start pozornosti a schopnosti soustředit se a pamatovat si
 • Jednoduchá a efektivní cvičení pro rozvoj pozornosti
 • Nejmodernější přístroje na trénink pozornosti a kognitivních funkcí
 • Praktická cvičení pro zvládnutí stresu a navození pohody a radosti
 • Pracovní listy a tipy k tréninku v domácím prostředí
 • Hry na uvědomění si sebehodnoty a podporu sebevědomí

Co mohou děti očekávat

 • zvýšení schopnosti soustředit se
 • trénink pomocí moderních herních přístrojů
 • hravé, tvořivé a pohybové aktivity na rozvoj pozornosti
 • hry na odbourání stresu a nastavení vnitřní pohody
 • aktivity k uvědomění si dobrých stránek
 • podporu sebevědomí formou sebepoznávacích her
 • motivační prvky pro denní rytmus a povinnosti

MOZKOHERNA NEDĚLE 11-15

8. 10. 2023

12. 11. 2023

3. 12. 2023

NEDĚLE 10.30-15

Skupinka byla pro dceru velmi přínosná, uvědomila si, jak se začít soustředit v hluku třídy. Náměty na hříčky a pozornostní cvičení jsme využili i doma se synem. Jen nám váznou relaxace a to je závislé od mojí rozlítanosti a neschopnosti se zastavit. Podařilo se, aby se dcera cítila úspěšná a ten úspěch a pocit vítězství si donesla i domů a začíná se objevovat i ve škole. Procvičování stresových chvil a strachu z výkonu probíhalo hravou formou. Vřele doporučuji
MaminkaJany
adhd-poruchy učení, pomoc-skupinový a indivisualni program