Podklady nutné k vydání osvědčení

Učím se číst

Podklady nutné k vydání osvědčení

Jméno
Příjmení
Tituly před
Tituly za
Narozeniny
Emailová adresa*
Mobilní telefon
Učím se číst Abeceda prvňáka
dyslektický mozek

Co o tomto semináři říkají jeho absolventi?

VELKÝM PŘÍNOSEM PRO MNE BYLY KONKRÉTNÍ RADY A NÁVODY Během semináře jsem se seznámil se základními druhy úchopů, které je třeba trénovat pro správné a pohodlné psaní. Další důležitou informací byla instruktáž o správném tlaku na psací nástroj, jeho poloze v prstech a správném pohybu jednotlivých částí ruky, která píše. Na waldorfské škole je tradiční psací nástroj voskový bloček a díky semináři jsme si probrali přínosy této metody přípravy na psaní a zmapovali také její rizika. Velkým přínosem semináře pro mě byly konkrétní praktické rady a návody, jak cvičit uvolnění jednotlivých částí ruky při psaní (psaní do písku, houbička na tabuli, …). Výborná byla možnost konzultovat konkrétní problémy konkrétních žáků a základy diagnostiky případného vadného držení psacího nástroje nebo špatného držení těla u psaní. Naprostým překvapením pro mě bylo zjištění, že správné psaní je také spojeno se správným dýcháním a držením celého těla. Seminář velmi přispěl a usnadnil následnou tvorbu učebního plánu v mé pedagogické praxi.
David Bartůšekučitelka 1.třídy
NIKDY JSEM NEZAŽILA, ABY MNĚ NĚKDO UVEDL DO PROBLEMATIKY TAK KOMPLETNĚ A JASNĚ ... Pro mě bylo naše společné setkání velkým obohacením, protože jsem se poprvé dozvěděla, jak na grafomotoriku. Přestože mám vystudovanou PdF, nikdy jsem nezažila, aby mně někdo uvedl do problematiky tak kompletně a jasně. Sama na sobě jsem si ujasnila, kde mám problém v držení tužky já a jak s ním pracovat. Získala jsem inspiraci pro rytmické části, kde je jedním z cílů příprava dětí na psaní a jejich uvolnění, to vše formou hry, říkadel, písniček a cvičení. Z naší společné práce čerpám každý den při práci ve škole, zařadila jsem víc uvolňovacích cvičení na ruku, všímám si, jak děti sedí a jak vypadá prostor kolem nich, jsem schopná opravovat chyby a pomáhat jim. Zaujala mě i řada jednoduchých pomůcek, které jsem u vás viděla a které je možné využívat i v prostředí školy. Moc děkuji ještě jednou a přeji, ať se dílo daří.
Mgr. Kateřina Vaňkováučitelka 1.třídy