Podklady nutné k vydání osvědčení

NEKLIDNÉ DÍTĚ v MŠ, ZŠ

Vyplňte nám prosím tyto údaje, abychom Vám  mohli osvědčení vystavit.

Jméno
Příjmení
Tituly před
Tituly za
Narozeniny
Emailová adresa*
Mobilní telefon
dyslektický mozek

Co o tomto semináři říkají jeho absolventi?