Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

Objev vnitřní hvězdu

28. 8. - 1. 9. 2023

 

Jen pro 12 dětí 

Kdo bude provázet Vaše děti

Objev vnitřní hvězdu  je program, který startuje děti různého věku před nástupem do školy - poslední týden prázdnin zcela záměrně vedený.  Není určen pro předškoláky.

Budeme startovat režim, pozornost, paměť i sebevědomí.

Skupinka bude malá a věkově smíšená.

Výlety do přírody pohled ven i dovnitř. Osobnostní rozvoj pro děti jde ruku v ruce s rozvojem  pozornostních složek, délky a míry soustředění.

Děti budou hravě objevovat pozornost na několika přístrojích pro trénink pozornosti a kognitivních funkcí.

Paměť má úzkou souvislost s vnímáním stresu, relaxací a pozorností. 

Celý tréninkový blok je veden odborně  s důrazem na vnitřní pohodu. 

Před příměstským táborem proběhne rozhovor s rodiči, aby vše mělo pro dítě maximální užitek.

Součástí bude doporučení pro úspěšné pokračování doma.

Na závěr bude 30min individuální on-line konzultace s doporučením pro vaše dítě a váš vztah.

Tento trénink je vyjímečný svojí efektivitou a hravou formou. Dítě objeví své nové možnosti seberozvoje a naučí se je využívat v praxi. Součástí tréninku je nácvik komunikačních dovedností a technik, jak zvládnout stres a neúspěch. Učíme děti zaměřovat se na své silné stránky.

Řešíš, jak se efektivně učit, umět odpočívat a radovat se ze života?

Máš někdy pocit, že jsi ve stresu?

Máš toho hodně ve škole?

Přijď na START POZORNOSTI a projdeme společně techniky, jak se starat o svůj mozek a své duševní zdraví.

Zkrátka být v pohodě.

Umět skloubit učení, prokrastinaci, odpočinek a spánek. Ukážeme ti “jak” i “proč”.

Dostaneš odpovědi na své otázky.

Jednotlivé dny na sebe na sebe navazují.
Starat se o svůj mozek je důležité. Je-li v pořádku, můžeme se nejen efektivně učit, ale třeba i kvalitně spát a mít radost ze života. V našem kurzu se naučíte, jak se o svůj mozek a duševní zdraví každodenně starat. Vyzkoušíte si relaxační techniky a seznámíte se se zásadami zdravé psychohygieny. Ukážeme vám, jak účinně pracovat se stresem. 

Budeme posilovat komunikační dovednosti

Komunikační dovednosti jsou úzce provázané s jednotlivými sociálními dovednostmi. Zaměřujeme se na řešení různých problémů ve vztahu k ostatním lidem.

Obecnými tématy jsou komunikační dovednosti, chování lidí k sobě navzájem, porozumění sociálním vztahům.

Cílem je, aby se naučená dovednost přenesla do reálného života. Věkově smíšená skupinka nám to dobře umožňuje.

Nácvik sociálního chování realizujeme prostřednictvím sociálního učení.

Je dobré předem bez dítěte informovat o vzniklých problémech ideálně v den nácviku e-mailem nebo dohodnutým způsobem.

V době nácviků doporučujeme účast na akcích Active Brain s.r.o. pořádaných pro děti, je zde další prostor k ladění jednotlivých forem komunikace a bezpečného prostoru.

Jednou z cest je  je poskytnutí vyšší míry vizuální podpory (názoru).

Společenskou normu či správné chování nestačí pouze vysvětlit, je třeba je i předvést nebo rozkreslit, zahrát a prožít.

Maňásci a figurky budou s námi utvářet náš svět.

Čím budeme procházet v průběhu týdne

 • Jak pracuje náš mozek?
 • Jak funguje Tvoje pozornost?
 • Co je to duševní zdraví?
 • Co je úzkost a strach?
 • Úvod do relaxace
 • Relaxace před písemkou/ stresem
 • Praktické nácviky
 • Jak správně pracovat s dechem?
 • Dysporuchy a učení?
 • Myšlenkové mapy.
 • Jak si zapamatovat co nejvíc.
 • Využití přístrojů, kde jasně uvidíš jak jsi soustředěný.
 • Co když mám ADHD? Jak funguji, pokud mám dysporuchy?
 • Proč je důležité starat se o svůj mozek?
 • Co se děje v mozku, když jsi ve stresu?
 • A co je vlastně deprese?
 • Základy psychohygieny - každodenní údržba mozku.
 • Jak se starat o vlastní duševní zdraví a skloubit učení, prokrastinaci, odpočinek a spánek? 
 • Kdo, kde a jak ti pomůže, když ti nebude dobře na duši?
 • Jak pracovat s nepříjemnými myšlenkami, stresem a strachy?
 • Práce s pamětí.

Přínosy 

 • Re - start pozornosti a schopnosti soustředit se
 • Jednoduchá a efektivní cvičení pro rozvoj pozornosti
 • Nejmodernější přístroje na trénink pozornosti a kognitivních funkcí
 • Praktická cvičení pro zvládnutí stresu a navození pohody a radosti
 • Pracovní listy a tipy k tréninku v domácím prostředí
 • Hry na uvědomění si sebehodnoty a podporu sebevědomí

Co mohou děti očekávat

 • pohodu, přijetí sebe sama
 • pobyt venku a mnoho her
 • zvýšení schopnosti soustředit se
 • trénink pomocí moderních herních přístrojů
 • hravé, tvořivé a pohybové aktivity na rozvoj pozornosti
 • hry na odbourání stresu a nastavení vnitřní pohody
 • aktivity k uvědomění si dobrých stránek
 • podporu sebevědomí formou sebepoznávacích her
 • motivační prvky pro denní rytmus a povinnosti

Na týdenní intenzivní setkání mohou navazovat skupinové lekce s podobným zaměřením.

Praktické informace: 

Celodenní : 8.30 - 15.30  (16) 

cena zahrnuje stravu 3 x denně a pitný režim

 

Poslední týden v srpnu.  Škola dětem začíná 4.9. 2023

Skupinka byla pro dceru velmi přínosná, uvědomila si, jak se začít soustředit v hluku třídy. Náměty na hříčky a pozornostní cvičení jsme využili i doma se synem. Jen nám váznou relaxace a to je závislé od mojí rozlítanosti a neschopnosti se zastavit. Podařilo se, aby se dcera cítila úspěšná a ten úspěch a pocit vítězství si donesla i domů a začíná se objevovat i ve škole. Procvičování stresových chvil a strachu z výkonu probíhalo hravou formou. Vřele doporučuji
MaminkaJany
prázdninová přípavka
Dan je živý, chytrý, stále nadšený, ale nějak nezapadá v kolektivu. Dan se našel, uvědomil si, že skvěle dokáže bavit druhé a pomoci. Jeho tvořivost a nápady nebyly zdrojem problému, ale vítané s nadšením. Lístek, který dostal od ostatních, jaký je a co mu jde má nad postelí. Skvělá práce s Danem i s námi rodiči.
MaminkaDana

Co o nás říkají naši klienti?

paní Škrancová

DCERA NEVYČNÍVÁ A JE "NORMÁLNÍ" ŽÁKYNÍ Dcera navštěvuje centrum již třetím rokem vzhledem k tomu, že jí byly diagnostikovány významné poruchy soustředění a pozornosti. Po třech letech spolupráce s tímto centrem se její schopnost soustředit se a udržet pozornost zlepšila natolik, že přestala ve třídě "vyčnívat" a stala se "normální" žákyní. V centru navštěvuje nejen terapie Biofeedback ale také volnočasový kroužek a pravidelně se učastní i letních příměstských táborů. Pro mě , jako matku, je radost vidět ji pracovat s terapeutkami, které má nejen pro jejich laskavý přístup k dětem, nesmírně ráda. A to je podstatné. Pokroky jsou znatelné a dcera si veškerý čas v centru maximálně užívá.
Katka K