Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

PROGRAM PEDAGOGICKÉ INTERVENCE

                                                                   Předškolní příprava

Zážitkový program na posílení klíčových dovedností, se kterými vaše dítě zvládne první třídu v pohod a s úsměvem na Vašich tvářích.

 

Naše setkávání bude zaměřeno na průpravu nejdůležitějších dovedností a schopností, které děti potřebují procvičit před nástupem do školy, aby pak školu zvládaly v pohodě a od první chvíle zažívaly pocit úspěchu.

Na co se můžete těšit:

Propracovaný systém cvičení a her, které podpoří ty správné předškolácké schopnosti a dovednosti.

• Obrázkové zábavné materiály, které budou vaše dítě bavit. 

• Dostanete náskok, díky kterému nebudou týdny v září a říjnu tolik náročné.

• Naučím vás, jak kvalitně položit dobrý základ pro školní vzdělávání vašeho dítěte.

• Dozvíte se, co má a co nemá smysl před nástupem do školy trénovat a cvičit.

• Získáte informace, jaké dovednosti jsou důležité a jak díky jejich rozvíjení předcházet potížím při nácviku čtení, psaní a počítání. 

 Domácí příprava v 1. třídě vám zabere mnohem méně času.

 Jistotu, že jste pro pohodové zvládnutí 1. třídy udělali maximum.

Intervence zahrnuje:

 • posílení komunikačních dovedností - rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby, porozumění mluveného projevu, tvorba vět s komunikačním významem (žádost, odpověď, popis aktivit, situací a obrázků, vyjádření potřeb apod.)
 • rozvoj sociálních dovedností - komunikace s dospělými, dětmi a kooperace při aktivitách, hrách, respektování názoru druhých, tolerantní chování, pravidla chování, přebírání zodpovědnosti v situacích přiměřených věku
 • rozvoj kompetencí k učení - řízené i volné aktivity, uspořádání pracovního místa, samostatnost při jednoduchých činnostech, pravidla činností a jejich struktura, respektování zadání, pozornostní cvičení
 • rozvoj sebehodnocení a sebereflexe v rámci činností během dne, herních i řízených činností, podpora sebevědomí a vnitřního já
 • rozvoj kompetencí v oblasti řešení problémových situací během dne
 • rozvoj předškolních oblastí vedoucích ke zvládnutí nástupu do školy, školních nároků a úspěšnému startu v novém kolektivu:
  1. grafomotorika a příprava na psaní
  2. prostorová orientace (na těle, v prostoru, pracovním místě)
  3. předmatematické dovednosti
  4. předčtenářské dovednosti
  5. prevence dysporuch: rozvoj dílčích funkcí v širším kontextu (sluchové a zrakové vnímání), prostorové vnímání
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů