Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

PROGRAM

PEDAGOGICKÉ PODPORY PRO PŘEDŠKOLÁKY

                                                                  Předškolní příprava

Zážitkový individuální program na míru vašeho dítěte.

Posílení klíčových dovedností, se kterými vaše dítě zvládne první třídu v pohodě a s úsměvem.

Naše setkávání bude zaměřeno na průpravu nejdůležitějších dovedností a schopností, které Vaše dítě potřebuje procvičit před nástupem do školy. 

Děti se budou rozvíjet hrou a příprava na školu bude v pohodě.

Zažít úspěch a objev já to umím - mě to jde je důležitý už na startu vzdělávání.

 

Na co se můžete těšit:

 • Dostanete náskok, díky kterému nebudou týdny v září a říjnu tolik náročné.
 • Propracovaný systém cvičení a her, které podpoří ty správné předškolácké schopnosti a dovednosti. Cvičení zahrnuje tipy k projování hemisfér, koordinaci a očním pohybům.
 • Naučím vás, jak kvalitně položit dobrý základ pro školní vzdělávání vašeho dítěte.
 • Dozvíte se, tipy na míru vašeho dítěte. 
 • Získáte informace, jaké dovednosti jsou pro vaše dítě potřeba posílit a jak díky jejich rozvíjení předcházet potížím při nácviku čtení, psaní a počítání. 
 • Jistotu, že jste pro pohodové zvládnutí 1. třídy udělali maximum.
 • Podpora vás jako rodičů, naučíte se, jak pracovat s dítětem, když je unavené, rozlítané, emočně nestálé. Budete vědět, jak nastavit efektivní přestávku a naučíte se použít vše co doma najdete pro jeho rozvoj.

Intervence zahrnuje:

 • posílení komunikačních dovedností - rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby, porozumění mluveného projevu, tvorba vět s komunikačním významem (žádost, odpověď, popis aktivit, situací a obrázků, vyjádření potřeb apod.)
 • rozvoj sociálních dovedností - komunikace s dospělými, dětmi a kooperace při aktivitách, hrách, respektování názoru druhých, tolerantní chování, pravidla chování, přebírání zodpovědnosti v situacích přiměřených věku
 • rozvoj kompetencí k učení - řízené i volné aktivity, uspořádání pracovního místa, samostatnost při jednoduchých činnostech, pravidla činností a jejich struktura, respektování zadání, pozornostní cvičení
 • rozvoj sebehodnocení a sebereflexe v rámci činností během dne, herních i řízených činností, podpora sebevědomí a vnitřního já
 • rozvoj kompetencí v oblasti řešení problémových situací během dne
 • rozvoj předškolních oblastí vedoucích ke zvládnutí nástupu do školy, školních nároků a úspěšnému startu v novém kolektivu:
  1. podpora kognitivních funkcí - pozornosti a paměti
  2. motorika, koordinace, grafomotorika a příprava na psaní
  3. prostorová orientace (na těle, v prostoru, pracovním místě)
  4. předmatematické dovednosti
  5. předčtenářské dovednosti
  6. prevence dysporuch: rozvoj dílčích funkcí v širším kontextu (sluchové a zrakové vnímání), prostorové vnímání
 • tyto základní oblasti jsou rozloženy do 8 setkání zpravidla po 14 dnech, aby jste měli prostor to s dítětem zažít.
Nejen papír a tužka trénuje mozek dítěte
Hravost je důležitá všude tam, kde dítě zažilo neúspěch a odmítá nové aktivity