Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

Start pozornosti intenzivní trénink a sociální nácviky

Start pozornosti je program, který je zaměřen na rozvoj pozornostních složek, délky a míry soustředění. Je koncipovaný do 16 lekcí po 90 minutách. Děti vždy pracují na několika přístrojích pro trénink pozornosti a kognitivních funkcí.

Celý tréninkový blok je veden odborně vyškoleným neuroterapeutem. První lekce probíhá s rodiči, kde si mohou většinu aktivit vyzkoušet. Závěr lekcí bude opět společný. Podrobnosti Vám zavčas sdělíme. Součástí programu jsou také materiály a náměty na činnosti pro domácí trénink.

Tento trénink je vyjímečný svojí efektivitou a hravou formou. Dítě objeví své nové možnosti seberozvoje a naučí se je využívat v praxi. Součástí tréninku je nácvik komunikačních dovedností a technik, jak zvládnout stres a neúspěch. Učíme děti zaměřovat se na své silné stránky.

Řešíš, jak se efektivně učit, umět odpočívat a radovat se ze života? Máš někdy pocit, že jsi ve stresu? Máš toho hodně ve škole? Přijď na START POZORNOSTI a projdeme společně techniky, jak se starat o svůj mozek a své duševní zdraví. Zkrátka být v pohodě. Umět skloubit učení, prokrastinaci, odpočinek a spánek. Ukážeme ti “jak” i “proč”.

Dostaneš odpovědi na své otázky.

Jednotlivé lekce na sebe navazují.
Starat se o svůj mozek je důležité. Je-li v pořádku, můžeme se nejen efektivně učit, ale třeba i kvalitně spát a mít radost ze života. V našem kurzu se naučíte, jak se o svůj mozek a duševní zdraví každodenně starat. Vyzkoušíte si relaxační techniky a seznámíte se se zásadami zdravé psychohygieny. Ukážeme vám, jak účinně pracovat se stresem. 

Sociální nácviky

Náplň setkání

Jedná se o nácvik sociálního chování, respektive jednotlivých sociálních dovedností, který je zaměřený na řešení různých problémů ve vztahu k ostatním lidem.

Při sestavování programu nácviku vycházíme z konkrétní potřeby dítěte, event. rodiny nebo třídy. Obecnými tématy jsou komunikační dovednosti, chování lidí k sobě navzájem, porozumění sociálním vztahům.

Cílem je, aby se naučená dovednost přenesla do reálného života.

V některých situacích budeme využívat neurofeedback a další mozkohrátkové přístroje k odstranění nebo zmírnění stresových reakcí. 

ČEMU POMÁHÁ

 • Pochopit a správně uplatnit společenské normy, být dostatečně empatický ke svému okolí (spolužákům, učitelům), dokázat správně rozšifrovat chování lidí v různých souvislostech a přizpůsobit jim své chování, umět vhodně komunikovat.
 • Vytváří podmínky k lepšímu přijetí žáka jak společností – jeho spolužáky i pedagogy, tak lidmi mimo prostředí školy. Stává se prevencí rizikového chování.
 • Posilování sociálních dovedností žáků přispívá druhotně ke zlepšení jejich školních výsledků.

APLIKACE OPATŘENÍ A SPECIFIKACE PODMÍNEK

Nácvik sociálního chování realizujeme prostřednictvím sociálního učení. Důraz je kladen na vztah mezi dítětem a průvodcem v sociálního chování. Opatření můžeme aplikovat průběžně v jednotlivých setkání (řešení aktuálně vzniklých vztahových problémů). V době nácviků doporučujeme účast na akcích Active Brain s.r.o. pořádaných pro děti, je zde další prostor k ladění jednotlivých forem sociálního chování. (vlastní realizace chování).

Základním metodickým principem při aplikaci opatření je poskytnutí vyšší míry vizuální podpory (názoru).

Společenskou normu či správné chování nestačí pouze vysvětlit, je třeba je i předvést nebo rozkreslit.

Je dobré předem bez dítěte informovat o vzniklých problémech ideálně v den nácviku e-mailem.

 

 

Blok 10 setkání po 60min.

Struktura kurzu

 • Jak pracuje náš mozek?
 • Jak funguje Tvoje pozornost?
 • Co je to duševní zdraví?
 • Co je úzkost a strach?
 • Úvod do relaxace
 • Relaxace před písemkou
 • Praktické nácviky
 • Jak správně pracovat s dechem?
 • Dysporuchy a učení?
 • Myšlenkové mapy.
 • Jak si zapamatovat co nejvíc.
 • Využití přístrojů, kde jasně uvidíš jak jsi soustředěný.
 • Co když mám ADHD?
 • Proč je důležité starat se o svůj mozek?
 • Co se děje v mozku, když jsi ve stresu?
 • A co je vlastně deprese?
 • Základy psychohygieny - každodenní údržba mozku.
 • Jak se starat o vlastní duševní zdraví a skloubit učení, prokrastinaci, odpočinek a spánek? 
 • Kdo, kde a jak ti pomůže, když ti nebude dobře na duši?
 • Jak pracovat s nepříjemnými myšlenkami, stresem a strachy?
 • Práce s pamětí.

Přínosy programu Start pozornosti

 • Re - start pozornosti a schopnosti soustředit se
 • Jednoduchá a efektivní cvičení pro rozvoj pozornosti
 • Nejmodernější přístroje na trénink pozornosti a kognitivních funkcí
 • Praktická cvičení pro zvládnutí stresu a navození pohody a radosti
 • Pracovní listy a tipy k tréninku v domácím prostředí
 • Hry na uvědomění si sebehodnoty a podporu sebevědomí

Co mohou děti očekávat

 • zvýšení schopnosti soustředit se
 • trénink pomocí moderních herních přístrojů
 • hravé, tvořivé a pohybové aktivity na rozvoj pozornosti
 • hry na odbourání stresu a nastavení vnitřní pohody
 • aktivity k uvědomění si dobrých stránek
 • podporu sebevědomí formou sebepoznávacích her
 • motivační prvky pro denní rytmus a povinnosti

POZORNOSTNÍ TRÉNINKY BUDOU PROBÍHAT VŽDY V PONDĚLÍ

ZAČÍNÁME OD 18. února 2019 dle osobní domluvy

Skupinka byla pro dceru velmi přínosná, uvědomila si, jak se začít soustředit v hluku třídy. Náměty na hříčky a pozornostní cvičení jsme využili i doma se synem. Jen nám váznou relaxace a to je závislé od mojí rozlítanosti a neschopnosti se zastavit. Podařilo se, aby se dcera cítila úspěšná a ten úspěch a pocit vítězství si donesla i domů a začíná se objevovat i ve škole. Procvičování stresových chvil a strachu z výkonu probíhalo hravou formou. Vřele doporučuji
MaminkaJany

Pokud po 30 minutách setkání zjistíte, že jste očekávali něco jiného bez námitek Vám vrátíme peníze zpět. Díky zkušenostem s několika stovkami rodin jsme si natolik jistí, že můžeme dát tuto garanci. Pokud zjistíte, že setkání z jakéhokoliv důvodu není pro vás, stačí, když mi řeknete a potvrdíte emailem a my vám bez otázek vrátíme celou částku zpět. Nerozhodujte se nyní, ale vyzkoušejte netradiční a osvědčenou pomoc.  Překvapí vás, jak rychle si nové podněty a inspiraci zamilujete. Se 100% garancí neriskujete nic, můžete jen získat.

Co o nás říkají naši klienti?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

paní Škrancová

DCERA NEVYČNÍVÁ A JE "NORMÁLNÍ" ŽÁKYNÍ Dcera navštěvuje centrum již třetím rokem vzhledem k tomu, že jí byly diagnostikovány významné poruchy soustředění a pozornosti. Po třech letech spolupráce s tímto centrem se její schopnost soustředit se a udržet pozornost zlepšila natolik, že přestala ve třídě "vyčnívat" a stala se "normální" žákyní. V centru navštěvuje nejen terapie Biofeedback ale také volnočasový kroužek a pravidelně se učastní i letních příměstských táborů. Pro mě , jako matku, je radost vidět ji pracovat s terapeutkami, které má nejen pro jejich laskavý přístup k dětem, nesmírně ráda. A to je podstatné. Pokroky jsou znatelné a dcera si veškerý čas v centru maximálně užívá.
Katka K

Nic neriskujete záruka vrácení peněz.

Pokud po 30 minutách setkání zjistíte, že jste očekávali něco jiného bez námitek Vám vrátíme peníze zpět. Díky zkušenostem s několika stovkami rodin jsme si natolik jistí, že můžeme dát tuto garanci. Pokud zjistíte, že setkání z jakéhokoliv důvodu není pro vás, stačí, když mi řeknete a potvrdíte emailem a my vám bez otázek vrátíme celou částku zpět. Nerozhodujte se nyní, ale vyzkoušejte netradiční a osvědčenou pomoc.  Překvapí vás, jak rychle si nové podněty a inspiraci zamilujete. Se 100% garancí neriskujete nic, můžete jen získat.

Rodičovský tahák řeší každodenní problémy, které se v rodinách nejčstěji vyskytují. Na své si přijdou nejenom rodiče prvňáčků.

Kam dál?