Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

Ucelený program podpory dítěte

START POZORNOSTI - OBJEV VNITŘNÍ HVĚZDU

PODPORA SEBEVĚDOMÍ, POZORNOSTI,  RELAXACE, DÍLČÍ FUNKCE

 • Na co se děti zaměřují?
 • Na co se zaměřujete u dětí Vy?
 • Jak pohlíží děti sami na sebe?
 • Vidí u sebe, že se mu nedaří a "nic mu nejde"?
 • Chcete to změnit? Nastartovat sebevědomí a pozornost a vnitřní klid?
 • Podpora sebevědomí a pozornosti je pro život zásadní. 

Start pozornosti Objev vnitřní hvězdu program.

Je zaměřený na rozvoj a posílení:

 • sebevědomí
 • deficity dílčích funkcí
 • vnímání sebe sama
 • pozornostních složek
 • paměti
 • relaxace a dalších prvků.

Program je koncipovaný do krátkých na sebe navazujícícvh celků. Budeme venku i hrát hry uvnitř - děti budou i trénovat na přístrojích pozornost a kognitivní funkce.

Celý programje veden speciálním pedagogem s výcvikem v koučování a neuroterapiemi. Využívat budeme mozkoherní přístroje, které dávají okamžitou zpětnou vazbu o našem soustředění, koordinaci, paměti. 

 Součástí programu jsou také materiály a náměty na činnosti pro domácí trénink.

Tento trénink je vyjímečný svojí efektivitou a hravou formou. Dítě objeví své nové možnosti seberozvoje a naučí se je využívat v praxi. Součástí tréninku je nácvik komunikačních dovedností a technik, jak zvládnout stres a neúspěch. Učíme děti zaměřovat se na své silné stránky.

Program je ucelený a dlouhodobý program.

Zde budeme pravidelně trénovat pozornost, paměť a podporovat jednotlivé oblasti, které dítě potřebuje rozvinout pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání.

Přijď na START POZORNOSTI a projdeme společně techniky, jak se starat o svůj mozek a své duševní zdraví. Zkrátka být v pohodě.

Podpoříme dobré návyky u dětí , jak skloubit učení, odpočinek a spánek.

Ukážeme ti “jak” i “proč”. Jak se učit a proč si dát pauzu:-).

Dostaneš odpovědi na své otázky, tak, aby jsi tomu porozuměl.

Jednotlivé aktivity na sebe navazují.
Starat se o svůj mozek je důležité. Je-li v pořádku, můžeme se nejen efektivně učit, ale třeba i kvalitně spát a mít radost ze života. Na našem táboře se naučíte, jak se o svůj mozek a duševní zdraví každodenně starat. Vyzkoušíte si relaxační techniky a seznámíte se se zásadami zdravé psychohygieny. Ukážeme vám, jak účinně pracovat se stresem. 

Sociální  a podpora sebevědomí 

Jedná se o nácvik sociálního, které jde ruku v ruce s vnímáním sebe sama. Podpora chování, respektive jednotlivých sociálních dovedností. Věnovat se budeme také řešení různých problémů ve vztahu k ostatním lidem.

Obecnými tématy jsou komunikační dovednosti, chování lidí k sobě navzájem, porozumění sociálním vztahům, vnímání sebe sama a podpora sebevědomí.

Cílem je, aby se naučená dovednost přenesla do reálného života.

Je dobré předem bez dítěte informovat o vzniklých problémech ideálně v den nácviku e-mailem.

Struktura kurzu

 • Jak pracuje náš mozek?
 • Jak funguje Tvoje pozornost?
 • Podporujeme zrak
 • Podporujeme prostorovou orientaci
 • Podporujeme sluchové vnímání
 • Podporujeme vnímání čísel
 • Úvod do relaxace
 • Praktické nácviky
 • Jak správně pracovat s dechem?
 • Myšlenkové mapy.
 • Jak si zapamatovat co nejvíc.
 • Využití přístrojů, kde jasně uvidíš jak jsi soustředěný.
 • Co když mám ADHD?
 • Proč je důležité starat se o svůj mozek?
 • Co se děje v mozku, když jsi ve stresu?
 • Učím se uvolnit a soustředit:-)
 • Jak se odpočinout? Jak poznám, že jsem unavený.
 • Jak se starat o vlastní duševní zdraví a skloubit učení, prokrastinaci, odpočinek a spánek? 
 • Kdo, kde a jak ti pomůže, když ti nebude dobře na duši?
 • Jak pracovat s nepříjemnými myšlenkami, stresem a strachy?
 • Práce s pamětí.

Přínosy programu Start pozornosti objev vnitřní hvězdu

 • Re - start pozornosti a schopnosti soustředit se a pamatovat si
 • Jednoduchá a efektivní cvičení pro rozvoj pozornosti
 • Nejmodernější přístroje na trénink pozornosti a kognitivních funkcí
 • Praktická cvičení pro zvládnutí stresu a navození pohody a radosti
 • Pracovní listy a tipy k tréninku v domácím prostředí
 • Hry na uvědomění si sebehodnoty a podporu sebevědomí

Co mohou děti očekávat

 • zvýšení schopnosti soustředit se
 • trénink pomocí moderních herních přístrojů
 • hravé, tvořivé a pohybové aktivity na rozvoj pozornosti
 • hry na odbourání stresu a nastavení vnitřní pohody
 • aktivity k uvědomění si dobrých stránek
 • podporu sebevědomí formou sebepoznávacích her
 • motivační prvky pro denní rytmus a povinnosti

POZORNOSTNÍ TRÉNINKY BUDOU PROBÍHAT VŽDY

PONDĚLÍ MLADŠÍ DĚTI PRVNÍ STUPEŇ 15.45 - 17.00

ÚTERÝ DRUHÝ STUPEŇ 16.00 - 17.30

ZAČÍNÁME OD POLOVINY ZÁŘÍ 2022 .

Skupinka byla pro dceru velmi přínosná, uvědomila si, jak se začít soustředit v hluku třídy. Náměty na hříčky a pozornostní cvičení jsme využili i doma se synem. Jen nám váznou relaxace a to je závislé od mojí rozlítanosti a neschopnosti se zastavit. Podařilo se, aby se dcera cítila úspěšná a ten úspěch a pocit vítězství si donesla i domů a začíná se objevovat i ve škole. Procvičování stresových chvil a strachu z výkonu probíhalo hravou formou. Vřele doporučuji
MaminkaJany

Kam dál?