Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

Mgr. Ludmila Leinweberová

Přehled odborného vzdělání

PdF MU Brno, Magisterský studijní program Speciální pedagogika, studijní obor Speciální pedagogika, závěrečná zkouška: Pedagogika a psychologie, Pedagogika jedinců s více vadami, Speciální pedagogika předškolního a školního věku

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno: Bakalářský studijní program Speciální pedagogika, titul Bc.

Pracovní zkušenosti: pedagogická praxe od roku 1990 na pozicích učitelka MŠ ,1. i 2. stupni speciální školy i na běžné ZŠ, výchovná poradkyně; lektorování workshopů o EEG diagnostice, Vedoucí Fit centra pro mozek, individuální poradenství pro rodiny, vedoucí volnočasových aktivit a pobytů; poradenská a diagnostická praxe; lektorská činnost, vedení kroužků grafomotoriky a počátečního psaní

Absolvované kurzy a semináře

 • Jak se efektivně učit cizí jazyk
 • Pohyb – nejúčinnější prevence demence
 • Trenér paměti
 • Vzdělávací program: Trénování paměti a děti
 • Vzdělávací program: Mnemotechniky – dokonalá kompenzace nedokonalé paměti
 • Certifikovaný kurz v elektrodiagnostice nervového systému - elektroencefalografie (EEG), evokované potenciály (EP)
 • Diplom: EEG dla wykonujacych EEGBiofeedback - EEG Instytut Varšava
 • Certifikát:EEG dla wykonujacych EEGBiofeedback
 • Diplom: Teoria i praktika EEGBiofeedback w  neuropsychoterapii - EEG Instytut Varšava
 • Kurz II. stupně EEG Biofeedback
 • Kurz Biofeedback a neurotechnologie ve vzdělávání, kariéře a nápravě poruch práce mozku
 • Certifikát: Teoria i praktika EEGBiofeedback w neuropsychoterapii - EEG Instytut Varšava
 • Certifikát o absolvování  100 hodin specializačního kurzu v metodě EEG Biofeedback – EEG Psychologické centrum a institut, Praha
 • Kurz pro výchovné poradce
 • Kurz logopedické prevence II
 • Rozšiřující studium: Výchova ve světle psychoterapie
 • Doplňující  studium: Vychovatelství pro domovy mládeže
 • Rozšiřující studium: Řešení aktuálních výchovných problémů perspektivou klinické psychologie
 • Síla slov a jejich vliv na učení a porozumění
 • Síla videotréninku Strachy v dětském věku
 • Nastavení mysli na úspěch - zážitkový kurz
 • Diplomovaný NLP kurz
 • NLP kouč certifikace NLP Association of ExcellenceNLPEA
 • Kouč rekvalifikační kurz
 • Hypnóza a autohypnóza
 • Objevení vnitřní síly transformační výcvik
 • Mentalita úspěšných - objevení vnitřního potenciálu
 • Tělo jako důkaz - vytváření nových návyků a vzorců chování
 • Mistr komunikace - specializovaný NLP výcvik
trénink mozku
trénink mozku
trénink mozku
trénink mozku
trénink mozku
trénink mozku
trénink mozku
trénink mozku
pozornost, adhd
Trénink mozku pozornost