JAK NA RELAXACI U DĚTÍ

 

Akreditovaný webinář MŠMT v rozsahu 4 vyučovacích hodin

 

Dle pokynů MŠMT je časová dotace 4 vyučovacích hodin rozdělena na jednotlivé bloky v délce 90 minut. Mezi vzdělávacími bloky je 60 min pauza.

V současné době jsou děti zahlceny množstvím podnětů, které často nedokáží zpracovat a dostávají se do vnitřního neklidu. Mají tendenci jít „z akce do akce“ a nejsou zvyklé „nacházet svůj vnitřní klid“.  

V populaci se zvyšuje procento dětí s ADHD a to výrazně ovlivňuje klima třídy a vztahy v kolektivu.

Schopnost uvolnit se a zrelaxovat však hraje v roli dítěte podstatnou roli. vliv na schopnost učení a míru soustředění.

Techniky a metody, které máme ověřené praxí v neuroterapiích a speciální pedagogice, lze účinně přenést jak do prostředí školy, tak domova.

Co nám po posledním webináři napsali jeho absolventi?

 

Během 4hodinového webináře si ukážeme...

 • Co je to relaxace
  a jak ji vnímat v rovině práce s dětmi
 • Fungování našeho mozku
  porovnáme si jeho fungování v relaxovaném stavu a ve stresu
 • Jak připravit vhodné prostředí pro relaxaci
 • Specifika uvolňovacích cvičení a relaxačních chvilek
  jak se liší v prostředí MŠ nebo ZŠ a doma
 • Hry a náměty na relaxační chvilky
  které lze aplikovat každý den i během vyučování
 • Pomůcky a hry
  které nám pomohou rozvíjet smyslové vnímání, senzomotoriku a uvědomění si vlastního těla

Aktuální termíny webinářů:

7. října 2021 (17:00–21:00)

17. března 2022 (17:00–21:00)

Vámi vybraný termín uveďte prosím v objednávce do poznámky.

Děkujeme a těšíme se na Vás!

 

Mgr. Ludmila Leinweberová