Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

Start pozornosti

Máte zájem přidat své dítě? Napište mi na e-mail: podpora@activebrain.cz čekací listinu. Pokud se uvolní místo, dáme vám vědět. 

KOGNITIVNÍ TRÉNINK PRO DĚTI OD 6LET

Dysporuchy, ADHD mají mnoho společného.

Problém s soustředěním, pamětí, nízké sebevědomí, stresové a emoční reakce.

Často bývá problém s zrakovým a sluchovým rozlišováním.

Orientací na těle i v prostoru. Bývá narušená koordinace oko - ruka.

Tento program je cílený přesně na potřeby daného dítěte.

Start pozornosti je program, který je zaměřen na rozvoj pozornostních složek, délky a míry soustředění.

Dítě absolvuje individuálně nastavený kruhový trénink širších aktivit připravených na aktuální stav dítěte.

Učíme se učit, myšlenkové mapy, práce s emocemi.

Většinou využíváme i přístroje pro aktuální zpětnou vazbu a uvedomění si stavu.

V závěru tréninkové lekce je přítomen i rodič, aby si osvojil vhodné aktivity a hry na podporu svého dítěte.  Součástí programu jsou také materiály a náměty na činnosti pro domácí trénink.

Tento trénink je vyjímečný svojí efektivitou a hravou formou. Zahrnuje 5 lekcí po 60 minutách.

Dítě objeví své nové možnosti seberozvoje a naučí se je využívat v praxi.

Přínos programu Start pozornosti

 • Re - start pozornosti a schopnosti soustředit se
 • Jednoduchá a efektivní cvičení pro rozvoj pozornosti a odbourání stresu
 • Moderní přístroje na trénink pozornosti zaručují efektivitu rozvoje
 • Nuačíte se jak nastartovat pozornost u svého dítěte
 • Získáte praktické rady, jak dojít k psychické pohodě a radosti
 • Odnesete si pracovní listy a tipy na pomůcky k domácímu tréninku
 • Tipy k podpoře procesu na doma
 • Vaše dítě absolvuje 5 bloků po 60 minutách intenzivního tréninku
 • Speciálně pedagogická péče se zaměřením na podporu a rozvoj mozkového potenciálu
 • Dyslexie a další dysporuchy - speciálně pedagogická péče zážitkovou formou

Co mohou děti očekávat

 • zvýšení schopnosti soustředit se
 • trénink pomocí moderních herních přístrojů
 • hravé, tvořivé a pohybové aktivity na rozvoj pozornosti
 • hry na odbourání stresu a nastavení vnitřní pohody
 • aktivity k uvědomění si dobrých stránek
 • podporu sebevědomí formou sebepoznávacích her
 • motivační prvky pro denní rytmus a povinnosti

Co o nás říkají naši klienti?

Do centra jsme nejdříve chodili se synem na Biofeedback kvůli nesoustředění, roztržitosti a dalším věcem. Ale správný vývoj malé osobnosti není jen o stavu mozku, ale i o správné a pozitivní výchově a působení, porozumění dítěti a o vztazích v rodině i mimo ni. Proto jsme se s paní Smutnou domluvili také na individuálních sezeních se synem. Neměl žádné výrazné výchovné problémy,chtěli jsme spíše problémům předcházet a také pracovat na vzájemných vztazích, porozumění a pochopení. Sezení byla přizpůsobená našim požadavkům, byla velmi individuální a osobní, a i když bylo naplánované téma, často se ubralo jinudy, prostě podle toho, co zrovna syna tížilo nebo vyplulo na povrch, což bylo přirozené a nespoutané. Velkou měrou k celkovému výsledku přispělo velmi příjemné vystupování a pozitivní působení paní Smutné, která si nás tímto získala a co je skvělé, syna to velmi bavilo, těšil se na schůzky, jako by si šel povykládat s kamarádem. Získali jsme zde i mnoho podnětů na způsoby učení, motivaci a přístupů k řešení problémů. Odhalili jsme spolu skryté příčiny jeho chování, začali jsme je řešit, změnili jsme určité způsoby chování, které nebyly úplně tím pravým ořechovým, pochopili jsme spoustu věcí, díky kterým máme teď úžasný otevřený vztah, umíme řešit problémy s větším klidem a porozuměním z obou stran. A to úplně nejúžasnější je, že se tady jakoby začaly rozvíjet a posilovat Šimonovi pozitivní kladné vlastnosti. Prostě z kluka, který měl nálepku rošťák, je milý, vnímavý, citlivý kluk se smyslem pro spravedlnost, co chrání slabší, je obětavý a dokáže bez problémů pomoci. Chce to jen správný přístup a pochopení, k čemuž je mnohdy potřeba nadhled, rada, prostě správné odborné vedení, čím speciální pedagogika v podání paní Smutné rozhodně je a my jsme ji za její neocenitelnou pomoc velmi vděční.
Jana Svojáková a Šimon
DCERA NEVYČNÍVÁ A JE "NORMÁLNÍ" ŽÁKYNÍ Dcera navštěvuje centrum již třetím rokem vzhledem k tomu, že jí byly diagnostikovány významné poruchy soustředění a pozornosti. Po třech letech spolupráce s tímto centrem se její schopnost soustředit se a udržet pozornost zlepšila natolik, že přestala ve třídě "vyčnívat" a stala se "normální" žákyní. V centru navštěvuje nejen terapie Biofeedback ale také volnočasový kroužek a pravidelně se učastní i letních příměstských táborů. Pro mě , jako matku, je radost vidět ji pracovat s terapeutkami, které má nejen pro jejich laskavý přístup k dětem, nesmírně ráda. A to je podstatné. Pokroky jsou znatelné a dcera si veškerý čas v centru maximálně užívá.
Katka K