Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

Neklidné dítě v MŠ, ZŠ

Na semináři se dozvíte, jak pohlížet na specifika chování u dětí v předškolním a mladším
školním věku z pohledu moderních trendů.

Seznámíte se s konkrétními příklady z praxe.
V praktické části se naučíte, jak upravit prostředí třídy a nastavit pravidla fungování ve třídě, jaké motivační prvky zvolit pro nastavení pozitivního klimatu.

Získáte tipy a náměty ke zvládnutí konfliktních situací a nastavení pohodovy ve třídě.

Komu je určen:

Učitelé, asistenti pedagogů, rodiče, studenti

Cíl programu:

Získat ucelený náhled na problematiku specifika chování u dětí v předškolním a mladším školním věku z pohledu moderních trendů.

Obsah akreditovaného semináře

Na semináři se dozvíte, jak pohlížet na specifika chování u dětí v předškolním a mladším školním věku z pohledu moderních trendů. Seznámíte se s konkrétními příklady z praxe.

V praktické části si vyzkoušíte, jak upravit prostředí třídy a nastavit pravidla fungování ve třídě, jaké motivační prvky zvolit pro nastavení pozitivního klimatu. Budete mít možnost vyzkoušet si nejnovější herní zařízení na práci s pozorností.

Objasníme si souvislosti mezi vývojem mozku a chováním dítěte v návaznosti na pedagogickou činnost ve třídě.

Časový rámec: 8.30 - 15.00 hod

Akreditovaný seminář je v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Seminář lze hradit ze šablon.

Seminářem získáte

 • Ucelené informace o vývojových zvláštnostech u neklidných dětí, dětí s ADHD, ADD
  náhled na jednotlivé aspekty chování dětí – agresivita, lhaní, úzkost, strach
 • Ucelené informace o přípravě prostředí
  ověřené návody a náměty z praxe k motivaci, úpravě prostředí, vizualizace pravidel chování apod.
 • Dovednosti jak předcházet problémům
  zpětná vazba k úkolům, motivační systém, schémata organizace činnosti
 • Vyzkoušíte si
  nejnovější herní zařízení na práci s pozorností na principu eeg
 • Osvědčení o obsolvování akreditovaného vzdělávacího programu
  a naši podporu ve Vaší další práci a uplatnění získaných dovedností ze semináře

Termíny on-line webinářů:

15.–16. září (2× 17:00–21:00)

Program proběhne formou webináře ve dvou dnech po 4 hodinách

Cena semináře

Jedna osoba
1 500 Kč
Sborovna max. 15 osob
22 500 Kč
12 000 Kč
Ušetříte celkem 10 500 Kč

Seminář lze hradit ze šablon. Rádi seminář zrealizujeme ve Vaší sborovně i v odpoledních hodinách, abyste mohli využít čas po vyučování a neřešit tak SUPLOVÁNÍ. Podrobné podmínky Vám rádi sdělíme na e-mailu vzdelavani@activebrain.cz

Při objednání semináře za akční cenu si organizace hradí náklady na manuál ke kurzu, tvorbu pomůcek a vystavení osvědčení.

Co o  semináři říkají jeho absolventi?

Byla jsem překvapená, jak skvěle může fungovat tabulka s okýnky jako motivace. Tomášek je zkrátka divoký a pravidla si rád stanovuje sám podle sebe. A to se ve třídě s 25 dětmi moc nedá, však to znáte. Všichni se začnou vyptávat, proč to Tomášek může, jak to, že to nedělá jako my. Jsem ráda, že jsem se dozvěděla, jak toto chování zkusit přenastavit a využít motivaci. Děkuji za všechny tipy a nápady, opravdu jsem si to po dlouhé době na semináři užila.
TerezaSpeciální pedagog
To, že některé děti jsou klidné a některé zase akční, už vím mnoho let. Prožité desítky let ve škole už jsou přeci jenom znám. Dnes mě fascinoval nový pohled na děti, na to, jak se chovají a co se vlastně děje v jejich mozku. Pomohlo mi to přiblížit se jim, porozumět, a za to jsem moc ráda. Rovnou mi naskakovaly situace, které se ve třídě odehrávají a které často neumím vyřešit. Jednoduchá cvičení a hříčky, které jsem si u vás mohla vyzkoušet, hned využiji s dětmi. Už se moc těším a děkuji.
Aneta Janíkováučitelka ZŠ

Proto už nemusíte váhat!

Ať už jste pedagog, asistent, rodiče nebo student, tak na tomto semináři získáte informace a praktické zkušenosti, které bez dalších omezení dokážete uplatnit v každodenní praxi. Zjistíte, že si i ve třídě či doma můžete vytvořit pohodu.

Jedna osoba
1 500 Kč
Sborovna max. 15 osob
22 500 Kč
12 000 Kč
Ušetříte celkem 10 500 Kč

Seminář lze hradit ze šablon. Rádi seminář zrealizujeme ve Vaší sborovně i v odpoledních hodinách, abyste mohli využít čas po vyučování a neřešit tak SUPLOVÁNÍ. Podrobné podmínky Vám rádi sdělíme na e-mailu vzdelavani@activebrain.cz