Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

Pár vět o Miladě

Hledání cest a cestiček k pohodovému učení a psaní.

První třída, čtení, psaní, počítání, problémy v učení

Co vám mohu předat?

Mým expertním oborem je elementární pedagogika v propojení se speciální pedagogikou a neuroterapiemi. Tato kombinace mi umožňuje hlubší vhled do problému a detailní pochopení situace dítěte.  Dokážu kombinací postupů, metod a pomůcek nastavit efektivní cestu pro jeho nejrychlejší posun vpřed. V dětech podporuji odvahu hledat své dobré stránky a pouštět se i do věcí, kterých se obávají.

Přes 2 700 hodin individuálních lekcí s dětmi mě naplňuje radostí a umožňuje mi předávat rodičům i dětem pohodu. Úspěchy v mentorování ve školách a pomoc s nastavením individuálních podpůrných opatření mi ukazuje, že zvolená cesta je správná. Pravidelně podporuji skupinu aktivních pedagogů, kde předávám to nejlepší ze své 26 leté praxe.

Jsem zakladatelkou Institutu praktické pedagogiky, autorkou on-line projektu Abeceda prvňáka a elektronických publikací k počátečnímu čtení, psaní a počítání. Podílela jsem se na tvorbě metodik pro výuku trivia. V soukromé pedagogické poradně pomáhám rodičům, asistentům a pedagogům na jejich cestě k pochopení zákonitostí dětského mozku v propojení s učením.

Pod hlavičkou Active Brain s.r.o. jsem akreditovala u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 34 vzdělávací programů pro pedagogy a asistenty. Semináře a praktické workshopy lektoruji řadu let na mnoha místech České republiky i v zahraničí. Pomohly již více než 5000 účastníkům. Díky webinářům a on-line prostředí vzdělávám a poskytuji poradenství v různých částech světa.