Můj příběh o Miladě

Hledání cest a cestiček k pohodovému učení a psaní.

První třída, čtení, psaní, počítání, problémy v učení

Kde to začalo

Vím, jak dovést děti a jejich rodiče k radosti ze školy.

Umím nadchnout děti k tomu, aby hledaly své dobré stránky a pouštěly se do věcí, kterých se obávají.

Pro každé dítě najdu cestu, která ho posune, nejen, k radosti ze života, ale také ze vzdělávání. Znám postupy, metody a pomůcky, které k tomu potřebuje a nakombinuji je na míru. Své 25-ti leté zkušenosti ze školství a zahraničních stáží, tréninku mozku a pozornosti, vkládám do všech činností.

Mám praktické tipy a rady, jak překonat školní strach a neúspěch.

Znám efektivní způsoby, jak děti rozvíjet v grafomotorice a dovést je k uvolněnému psaní. Kombinuji zahraniční zkušenosti s novými trendy a vlastními postupy.

Umím vytvořit pro každé dítě individuální plán sebe rozvoje.

Každé dítě může zažít pohodu u psaní. Já vím, jak na to, aby psaní nebolelo.

 

Milada Smutná, Mgr.

Jako expertka na grafomotoriku a speciální pedagožka se zahraničním vzděláním vedu děti a jejich rodiče k radosti ze vzdělávání. Vždy nadchnu dítě k tomu, aby hledalo své dobré stránky a pouštělo se i do věcí, kterých se obává. Pro každé dítě vytvářím individuální plán sebe rozvoje, stanovuji kombinaci postupů, metod a pomůcek přímo na míru pro jeho nejrychlejší posun vpřed.

Učím léty praxe ověřené tipy a rady, jak na grafomotoriku a psaní, jak překonat školní strach a neúspěch.

Grafomotorice a psaní se s nadšením věnuji přes 22 let, stejně jako diagnostice i intervenci při obtížích ve psaní. Ve své praxi propojuji nové trendy z pohledu mozku a psaní s vlastními ověřenými postupy a pomůckami.

Jsem spoluzakladatelkou Institutu praktické pedagogiky a spoluauautorkou komplexního vzdělávacího programu Abeceda prvňáka.