Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

GRAFOMOTORICKÉ HRÁTKY PRO DĚTI 3-5 LET

Pohybové dovednosti grafomotorika

Provedeme Vás praktickými cvičeními a hrátkami z oblasti rozvoje pohybových dovedností. Přes hrubou a jemnou motoriku, koordinaci a senzomotoriku se dostaneme ke grafomotorice. Objasníme si, jaký vliv na psaní mají pohybové dovednosti, praktické sebeobslužné dovednosti, smyslové vnímání a správné návyky dětí.

Budeme se zabývat tím, jakou roli hraje neklid a stres při grafomotorice a jak naladit děti k činnostem. Podíváme se na možnosti relaxačních a aktivizačních chvil před grafomotorickým nácvikem.

Workshopem získáte: 

  • Praktické tipy jak rozvíjet děti v pohybových dovednostech – pomůcky na hrubou motoriku a koordinační cvičení
  • Náměty aktivit, her a cvičení pro rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky a vizuomotoriky
  • Ukážeme si pomůcky vhodné pro nácvik sebeobslužných dovedností
  • Získáte tipy, jak vést děti k uvědomění si vlastního těla a vytvořit uvolněnou a radostnou atmosféru pro činnosti k hravé grafomotorice
  • Vyzkoušíte si, jaké mají vypadat správné návyky ke psaní - úchop psacího náčiní, přítlak na psací náčiní a sklon, vedení ruky
  • Vyzkoušíte si nejnovější pomůcky, materiály pro rozvoj smyslového vnímání vhodné pro děti od 3 do 5 let
  • Prezentace je doplněna ukázkami dobré praxe

V průběhu diskuse zodpovíme Vaše otázky.

Prosím, napište Vámi vybraný termín do poznámky objednávky:

Termín: dle dohody