Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

JAK  NA ČTENÍ HRAVĚ

Čtení je prostředkem k získávání informací o světě. Pomocí čtení dítě objevuje také samo sebe a své pocity, vžívá se do rolí postav a dějů. V počátcích čtení je velice důležitá hravost a uvolněnost, aby se dítě nebálo číst. Zároveň je dobré pečlivě vybírat knihy a materiály, které v nácviku použít. Workshop je inspirací praktických činností a tipů, které tvoří základ pro čtení s porozuměním a jako prevence specifických poruch učení.

Workshopem získáte informace a praktické tipy z oblastí: 

  • Fungování mozku ve čtenářském procesu
  • Vliv stresu na aktivitu mozku a následné obtíže při čtení
  • Rozvoj zrakového, sluchového vnímání a prostorové orientace jako prevence specifických poruch učení
  • Metodická posloupnost v počátcích čtení, výběr metod a čeho se vyvarovat
  • Volba pracovních materiálů ke čtení – výhody a nevýhody jednotlivých pomůcek, konkrétní tipy
  • Jaké pomůcky jsou vhodné ke hravému čtení a rozvoji dílčích funkcí
  • Výroba pomůcek s vizuální podporou a jejich využití
  • Hříčky a činnosti ověřené praxí
  • Výukové programy a jejich úloha v procesu čtení

Prosím, napište Vámi vybraný termín do poznámky objednávky:

Termíny:  13. 6. 2019