JAK NA RELAXACI U DĚTÍ

V současné době jsou děti zahlceny množstvím podnětů, které často nedokáží zpracovat a dostávají se do vnitřního neklidu. Mají tendenci jít „z akce do akce“ a nejsou zvyklé „nacházet svůj vnitřní klid“.  V populaci se zvyšuje procento dětí s ADHD a to výrazně ovlivňuje klima třídy a vztahy v kolektivu. Schopnost uvolnit se a zrelaxovat však hraje v roli dítěte podstatnou roli. Má vliv na schopnost učení a míru soustředění. Techniky a metody, které máme ověřené praxí v neuroterapiích a speciální pedagogice, lze účinně přenést jak do prostředí školy, tak domova.

Workshopem získáte informace a praktické tipy z oblastí: 

  • Jak funguje mozek v relaxovaném stavu a jak ve stresu
  • Naše tělo a smysly
  • Co to je relaxace a jak ji vnímat v rovině práce s dětmi
  • ADHD a relaxace, přínosy, jak začít
  • Specifika uvolňovacích cvičení a relaxačních chvilek v prostředí MŠ, ZŠ a v domácím prostředí
  • Jak připravit prostředí pro relaxační chvilky
  • Hry a náměty na relaxační chvilky v běžném dni, které lze aplikovat i během vyučování
  • Pomůcky a hry pro rozvoj smyslového vnímání, senzomotoriky a uvědomění si vlastního těla

V průběhu diskuse zodpovíme Vaše otázky.

Prosím, napište Vámi vybraný termín do poznámky objednávky:

Termíny: připravujeme