Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

LEVÁCI A PŘÍPRAVA NA PSANÍ

Levorukost je specifická oblast. Při výrazně vyhraněné lateralitě si děti hůře zvykají na pravoruké prostředí a potřebují speciální pomůcky pro leváky a jiné uspořádání pracovního místa. U psaní často dochází k napětí při psaní a následnému nadměrnému přítlaku a bolestem ruky.  Vybudováním správných návyků ke psaní lze těmto obtížím předcházet. Vše Vás čeká na tomto praktickém workshopu.

 Workshopem získáte informace a praktické tipy z oblastí: 

  • Jak levorukost ovlivňuje běžný život, praktické činnosti – jak dětem usnadnit denní aktivity
  • Jak rozvíjet hrubou motoriku, koordinaci a vizuomotoriku u leváků – specifika činností
  • Jemná motorika a vliv její úrovně na úspěch ve psaní, spektrum činností a tipy na ověřené hry a činnosti
  • Grafomotorika a uvolňovací cvičení z pohledu leváka
  • Jak vytvořit pracovní prostor pro pohodovou školní přípravu s ohledem na levorukost
  • Podmínky pro zdravé psaní u leváků - správný úchop, sklon při kreslení a psaní, přítlak na psací náčiní
  • Volba pomůcek a psacího náčiní pro leváky – vhodné náčiní, na co si dát pozor při výběru
  • Praktická cvičení, tipy a náměty k rozvoji

V průběhu diskuse zodpovíme Vaše dotazy.

Prosím, napište Vámi vybraný termín do poznámky objednávky:

Termín: připravujeme