Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  A NAVAZUJÍCÍ PODPORA VE ŠKOLNÍM ROCE 

START POZORNOSTI - OBJEV VNITŘNÍ HVĚZDU

PODPORA SEBEVĚDOMÍ, POZORNOSTI A RELAXACE

 • Na co se děti zaměřují?
 • Na co se zaměřujete u dětí Vy?
 • Jak pohlíží děti sami na sebe?
 • Vidí u sebe, že se mu nedaří a "nic mu nejde"?
 • Chcete to změnit? Nastartovat sebevědomí a pozornost a vnitřní klid?
 • Podpora sebevědomí a pozornosti je pro život zásadní. 

Start pozornosti Objev vnitřní hvězdu táborový program.

Je zaměřený na rozvoj a posílení:

 • sebevědomí
 • vnímání sebe sama
 • pozornostních složek
 • paměti
 • relaxace a dalších prvků.

Program tábora Je koncipovaný do krátkých na sebe navazujícícvh celků. Budeme venku i hrát hry uvnitř - děti budou i trénovat na přístrojích pozornost a kognitivních funkcí.

Celý tábor je veden speciálním pedagogem s výcvikem v koučování a neuroterapiemi. Využívat budeme mozkoherní přístroje, které dávají okamžitou zpětnou vazbu o našem soustředění, koordinaci, paměti. 

 Součástí programu jsou také materiály a náměty na činnosti pro domácí trénink.

Tento trénink je vyjímečný svojí efektivitou a hravou formou. Dítě objeví své nové možnosti seberozvoje a naučí se je využívat v praxi. Součástí tréninku je nácvik komunikačních dovedností a technik, jak zvládnout stres a neúspěch. Učíme děti zaměřovat se na své silné stránky.

Na tábor může navazovat ucelený dlouhodobý program Start pozornosti.

Zde budeme pravidelně trénovat pozornost, paměť.

Řešíš, jak se efektivně učit, umět odpočívat a radovat se ze života? Máš někdy pocit, že jsi ve stresu? Máš toho hodně ve škole?

Přijď na START POZORNOSTI a projdeme společně techniky, jak se starat o svůj mozek a své duševní zdraví. Zkrátka být v pohodě. Umět skloubit učení, prokrastinaci, odpočinek a spánek.

Ukážeme ti “jak” i “proč”. Jak se učit a proč si dát pauzu:-).

Dostaneš odpovědi na své otázky.

Jednotlivé aktivity na sebe navazují.
Starat se o svůj mozek je důležité. Je-li v pořádku, můžeme se nejen efektivně učit, ale třeba i kvalitně spát a mít radost ze života. Na našem táboře se naučíte, jak se o svůj mozek a duševní zdraví každodenně starat. Vyzkoušíte si relaxační techniky a seznámíte se se zásadami zdravé psychohygieny. Ukážeme vám, jak účinně pracovat se stresem. 

Sociální  a podpora sebevědomí nácviky

Náplň setkání

Jedná se o nácvik sociálního, které jde ruku v ruce s vnímáním sebe sama. Podpora chování, respektive jednotlivých sociálních dovedností. Věnovat se budeme také řešení různých problémů ve vztahu k ostatním lidem.

Při sestavování programu nácviku vycházíme z konkrétních potřeb dětí, event. rodiny nebo třídy.

Obecnými tématy jsou komunikační dovednosti, chování lidí k sobě navzájem, porozumění sociálním vztahům, vnímání sebe sama a podpora sebevědomí.

Cílem je, aby se naučená dovednost přenesla do reálného života.

V některých situacích budeme využívat neurofeedback a další mozkohrátkové přístroje k odstranění nebo zmírnění stresových reakcí. 

ČEMU POMÁHÁ

 • Pochopit a správně uplatnit společenské normy, být dostatečně empatický ke svému okolí (spolužákům, učitelům), dokázat správně rozšifrovat chování lidí v různých souvislostech a přizpůsobit jim své chování, umět vhodně komunikovat.
 • Vytváří podmínky k lepšímu přijetí žáka jak společností – jeho spolužáky i pedagogy, tak lidmi mimo prostředí školy. Stává se prevencí rizikového chování.
 • Posilování sociálních dovedností žáků přispívá druhotně ke zlepšení jejich školních výsledků.

Nácvik sociálního chování realizujeme prostřednictvím sociálního učení.

Důraz je kladen na vztah mezi dítětem a průvodcem v sociálního chování. Opatření můžeme aplikovat průběžně v jednotlivých setkání (řešení aktuálně vzniklých vztahových problémů). V době nácviků doporučujeme účast na akcích Active Brain s.r.o. pořádaných pro děti, je zde další prostor k ladění jednotlivých forem sociálního chování. (vlastní realizace chování).

Základním metodickým principem při aplikaci opatření je poskytnutí vyšší míry vizuální podpory (názoru).

Společenskou normu či správné chování nestačí pouze vysvětlit, je třeba je i předvést nebo rozkreslit.

Je dobré předem bez dítěte informovat o vzniklých problémech ideálně v den nácviku e-mailem.

 

Struktura tábora a kurzu

 • Jak pracuje náš mozek?
 • Jak funguje Tvoje pozornost?
 • Co je to duševní zdraví?
 • Co je úzkost a strach?
 • Úvod do relaxace
 • Relaxace před písemkou
 • Praktické nácviky
 • Jak správně pracovat s dechem?
 • Dysporuchy a učení?
 • Myšlenkové mapy.
 • Jak si zapamatovat co nejvíc.
 • Využití přístrojů, kde jasně uvidíš jak jsi soustředěný.
 • Co když mám ADHD?
 • Proč je důležité starat se o svůj mozek?
 • Co se děje v mozku, když jsi ve stresu?
 • A co je vlastně deprese?
 • Základy psychohygieny - každodenní údržba mozku.
 • Jak se starat o vlastní duševní zdraví a skloubit učení, prokrastinaci, odpočinek a spánek? 
 • Kdo, kde a jak ti pomůže, když ti nebude dobře na duši?
 • Jak pracovat s nepříjemnými myšlenkami, stresem a strachy?
 • Práce s pamětí.

Přínosy programu Start pozornosti objev vnitřní hvězdu

 • Re - start pozornosti a schopnosti soustředit se a pamatovat si
 • Jednoduchá a efektivní cvičení pro rozvoj pozornosti
 • Nejmodernější přístroje na trénink pozornosti a kognitivních funkcí
 • Praktická cvičení pro zvládnutí stresu a navození pohody a radosti
 • Pracovní listy a tipy k tréninku v domácím prostředí
 • Hry na uvědomění si sebehodnoty a podporu sebevědomí

Co mohou děti očekávat

 • zvýšení schopnosti soustředit se
 • trénink pomocí moderních herních přístrojů
 • hravé, tvořivé a pohybové aktivity na rozvoj pozornosti
 • hry na odbourání stresu a nastavení vnitřní pohody
 • aktivity k uvědomění si dobrých stránek
 • podporu sebevědomí formou sebepoznávacích her
 • motivační prvky pro denní rytmus a povinnosti

POZORNOSTNÍ TRÉNINKY BUDOU PROBÍHAT VŽDY

PONDĚLÍ MLADŠÍ DĚTI PRVNÍ STUPEŇ 16.30-18

ÚTERÝ DRUHÝ STUPEŇ 16.30-18

ZAČÍNÁME OD POLOVINY ZÁŘÍ 2022 .

Skupinka byla pro dceru velmi přínosná, uvědomila si, jak se začít soustředit v hluku třídy. Náměty na hříčky a pozornostní cvičení jsme využili i doma se synem. Jen nám váznou relaxace a to je závislé od mojí rozlítanosti a neschopnosti se zastavit. Podařilo se, aby se dcera cítila úspěšná a ten úspěch a pocit vítězství si donesla i domů a začíná se objevovat i ve škole. Procvičování stresových chvil a strachu z výkonu probíhalo hravou formou. Vřele doporučuji
MaminkaJany

Kam dál?