Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

Můj příběh o Lídě

Moje velká láska  - studium mozku a neuroterapií mne dovedly zpět k poznání z počátků mé praxe. Kde mi skvělá učitelka řekla – vše souvisí se vším Liduško. A měla pravdu!

Moje uváděcí učitelka byla skvělý člověk a hlavně vynikající pedagog – vždy mi říkala:

LIDUŠKO POZORUJ DĚTI A ZJISTÍŠ, ŽE VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM

Lida promoce

Kde to začalo

Jako nadšený čerstvě vystudovaný pedagog jsem začala pracovat kdysi ve speciální škole v 2. třídě. Moje uváděcí učitelka byla skvělý člověk a hlavně vynikající pedagog – vždy mi říkala: Liduško pozoruj děti a zjistíš, že vše souvisí se vším. Žel po půl roce vážně onemocněla a předčasně zemřela. Její podněty se do mne hluboce vryly. Jak má neklidné dítě mít upravené - klidné písmo, zlobení není zlé je to forma komunikace. Vedlo mne to k zamyšlení a hledání. Ale takové myšlenky, které se opírají o praxi a jdou k podstatě problémů, jsem nenašla.

Hledala jsem to

Absolvovala jsem desítky seminářů a workshopů, ale vždy tam bylo dítě nebo problém vytržený z kontinua problémů. Jako když jdete k lékaři, a jednou u Vás vyšetřují uši (ORL), jindy naraženou nohu (chirurgie) ale nikdo nezjišťuje a neřeší komplexně, že dítě které má poruchu pozornosti a horší sluch – tak neslyší pokyny v TV a má mnohem více úrazů a problémů.

Lida vyuka

Uběhlo pár let a já jsem pracovala jako výchovný poradce tělem i duší a skrze komunikaci se skvělým týmem učitelů na mojí tehdejší škole jsem stále více hledala ono:

VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM LIDUŠKO…

Musela jsem to najít

Cesta mne vedla dál. Narodilo se mi vytoužené první dítě – leč se nehýbalo, jak dle mých vědomostí mělo. A znovu mi hlavou zněl hlas “vše souvisí se vším“ – hledej kořen problému… Tak jsem se nenechala odradit a hledala a hledala. Dveře ordinací se otvíraly a zavírali a já se dozvídala – starší matka – přecitlivělá, dítě má dost času, to neberte tak důsledně, je mu 7 měsíců má život před sebou to se samo poddá. Nevím, jak by to dopadlo a zda by Tom byl na tom s pohybem celkem v pohodě (je jen mírně neobratný). Kdybych nenašla lékaře, pro kterého bychom nebyli sestava součástek, ale celý Tomášek a celá vyplašená maminka hledající cestu.

Hledala a stále nenacházela

Začali jsme cvičit, měnit stravu, relaxovat a doporučil mi mimo jiné biofeedback – s doporučením, pozor koho pustíte synovi do hlavičky – do jeho 3-4 let si najděte, kam půjdete. Cvičení a vše nebralo konce, ale začal se pohybovat, zvedat, chodit a já věděla, že z části máme vyhráno a teď ta hlava a pozornost – upřímně jsem hledala. Hledala a stále nenacházela.

Až jsem objevila neuroterapie.

Obor mne nadchnul.

V neuroterapiích totiž vše souvisí se vším.

TO STARÉ A MOUDRÉ RČENÍ MOJÍ UČITELKY JSEM NALEZLA

Setkání s neuroterapií

Začala jsem studovat neuroterapii. Ne z pohledu komerční práce, ale z důvodu rozvoje mého dítěte. Tehdy jsem si vzala půjčku, koupila si nejlepší kurzy u nás i v zahraničí, koupila přístroje a platila si supervize nejen k synovi, ale i k dalším lidem, se kterými jsem pracovala.

A najednou to vše dávalo smysl – dokázala jsem přes mozek ovlivnit písmo… zlobení a nepozornost mělo kořeny v nevyzrálém eeg a rozkrývání souvislostí pokračovalo a pokračuje dál. Miluji to hledání podstaty. To nadšení rodičů AHA, takto můžeme to zkusit. Základ speciální pedagogiky a neuroterapeutických znalostí mi dal, to co jsem hledala. Propojení expertních znalostí a praxe.
Poznala jsem a stále poznávám mozek, který řídí vše.

Proč předávám své zkušenosti?

Protože před pár lety mi jedna maminka řekla: „To kdyby věděla naše paní učitelka“. Slovo dalo slovo a paní učitelka se dozvěděla vše, co potřebovala. A dala mi tak podnět k vytvoření workshopů a později také akreditovaným kurzů. Svoje vědomosti a zkušenosti ráda předávám dál.

Protože jednoduchými diagnostickými nástroji můžeme ovlivnit mnoho.

Moje vize

Pedagogové, kteří vidí dítě jako celek chápou, že dítě je velice tvárné. A ONI mají tu přednost zanechat v dítěti svůj otisk. Dokonalá metoda bez pochopení podstaty problému nefunguje. Náš mozek formuje naše vidění světa, křečovitost držení tužky není jen o ruce, ale i o vnitřním klidu a pohodě.

Zákonitosti mozku a pravidla jeho fungování se prolínají našimi semináři. Prakticky si vyzkoušíte, jak funguje naše pozornost. Uvědomíte si, že stres a pozornost se ovlivňují.

Mým přáním je, aby pravidla mozku dítěte
používal v praxi každý rodič a pedagog.