Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

Praktické poradenství

To jsou rady, zkušenosti, náměty a nápady k tomu, jak se posunout o jeden krok nebo víc, tam, kam bychom potřebovali. Poradíme Vám rády online i přímo v terénu.

Nejvyhledávanější oblasti: 

ADHD, nepozornost, dysporuchy

ADHD koučink

Grafomotorika

Kdo se s námi radí?

Pedagogové - SUPERVIZE

Máme podněty, rady a praktické tipy pro zkušené i začínající pedagogy. Stavíme na komplexním přístupu k problému a individualitě dětí. Supervize přímo ve třídě jsou nejlepší cestou.

Rodiče

Najdeme cestu k pohodě při učení pro vaše dítě. Konkrétní tipy, hry, rady a pomůcky pro snadné učení máme po ruce. Víme, jak doma nastavit pravidla fungování a jak je podpořit motivací.

Nejčastěji řešené oblasti problémů

 • 1
  Předškolní pedagogika
  Je dítě zralé na vstup do školy? Jak jej připravit na školní docházku? Zjistíme, na které oblasti se zaměřit. Vytvořili jsme ucelenou předškolní přípravu prakticky krok za krokem s důrazem na trénování mozku.
 • 2
  Poruchy pozornosti, problémy kolem ADHD
  Proč učení dětem nejde? Neumějí se soustředit a chvíli v klidu posedět? Diagnostikujeme mozkovou činnost. Rozumíme dětskému mozku a víme, jak trénovat pozornost a rozkolísané emoce. Poradíme, jakým způsobem se s dětmi učit.
 • 3
  DYS poruchy
  Pořád opakujete učivo dokola a výsledek nikde? Děti jsou otrávené a učení je nebaví? Máme praktické tipy, rady a pomůcky, které pomohou. Naučíme Vás, jak dospět k pohodě.
 • 4
  Grafomotorika a psaní
  Nedaří se dětem ve psaní a nebaví je to? Bolí je ruka, tlačí a písmenka nesedí v řádku? Zjistíme, kde jej problém, naučíme vás cviky na uvolnění, vybereme vhodné pomůcky a psaní bude radostí.
 • 5
  Rodina a její fungování, nastavení vztahů mezi sourozenci
  Jste pod stresem kvůli kroužkům, úkolům, chystání aktovky a řady povinností? Vztahy mezi dětmi nejsou pohodové? Máme zkušenosti z výjezdů do rodin a víme, jak nastavit rodinnou atmosféru.

Předškolní pedagogika

Když začnu od těch nejmenších, tak jsou to problémy správného vývoje, tak jak ty děti by se měly vyvíjet, kam by měly jít, neměly jít a často se to týká také kompetencí sebeobsluhy a předškolních dovedností.

Jedná se o oblasti ovlivňující připravenost na školní docházku a jsou to:

 • sebeobslužné dovednosti a samostatnost v jednoduchých aktivitách
 • hrubá a jemná motorika
 • prostorová orientace
 • grafomotorika a vizuomotorika
 • komunikační s sociální dovednosti
 • řečové a vyjadřovací dovednosti
 • zrakové a sluchové vnímání
 • rozumové dovednosti
 • dále nás zajímá na kolik je schopné se soustředit
 • jak je schopné být samo
 • vyjádřit se samo, takový ten samostatný projev
 • dále také jak umí pracovat se stresem

Poruchy pozornosti

Dělíme na ty, pro nás jednodušší, a to jsou ty, kde je jen porucha pozornosti a není tam žádná další nevyzrálost eeg.
Jak tady toto zjišťujeme?
Děláme a natáčíme mapu mozku plus lékařské eeg, které máme rozšířené o nějaké další aktivity a na základě toho jsme schopni stanovit jak to dítě se soustředí, jaký je ten jeho problém se soustředěním, zda ten jeho mozek pracuje vyváženě, harmonicky, zda ta místa, která mají být rychlá, jsou rychlá, zda u dítěte nastává už další krok ve vývooji eeg, tzn. že už se tam začíná objevovat základní aktivita mozku alfa. Toto nás zajímá z toho důvodu, jestli to dítě je schopné odpočívat a jestli je schopné zrelaxovat a fungovat ve škole, tak jak potřebuje.

Dys poruchy

Kde se zaměřujeme na nejnovější trendy v práci s dys poruchami, tzn. že nepoužíváme jen klasické nápravné metody, ale vycházíme také z vizuomotorických cviků, které jsou důležité zvláště u dyslexií, dysklalkulií a víme, že je nutné naučit děti a jejich rodiče správně pracovat s názorem.
Celkově u dětí s dys poruchami bývá také hodně často snížené sebevědomí a sebepojetí, takže tady se snažíme ty rodiče a děti takovým koučovacím způsobem dovést k tomu, aby se cítili dobře sami se sebou i se svými dětmi.

Grafomotorika a psaní

Psaní není jen o zakoupení správné pastelky nebo nastavitelné židličky a stolu. Je to o fungování celého těla, souhře pohybů, o psychice dítěte a o vyzrálosti mozku. Mozek má na starosti všechny procesy, včetně psaní, vedení pohybů, tlaku na tužku, psychické pohodě a soustředěnosti na to, co píšeme. Takto komplexně se psaním zabýváme. Všechny tyto složky potřebujeme propojit, aby dítě psaní zvládlo a bylo spokojené. Pohybové hry, sebeobsluha, pracovní a tvořivé činnosti a další aktivity jsou základem pro zvládnutí široké škály pohybů potřebných pro psaní. Grafomotorika zahrnuje činnosti, při kterých se děti učí jak uvolnit ruku, jak vést plynulý pohyb a při těchto cvičeních si trénují správný úchop a přítlak při kreslení. Jakým náčiním psát, jaké pomůcky a pracovní listy využít, to vše Vám prozradíme. „Naladění“ na psaní, psychická pohoda a klid umožní dětem soustředěnou práci i při cvičení v písankách. Známe cesty, jak dojít k pohodovému psaní od diagnostiky dovedností, přes určení cílů na co se zaměřit, až po hry a cvičení, které rozvíjí pozornost, motoriku a správný úchop. Odhalíme, proč Vaše děti nechtějí kreslit, tvořit a proč se jim protiví psaní. A hlavně: Ukážeme Vám, jak to změnit, aby Vaše dítě mělo úsměv na tváři.

Umění relaxace

Učíme děti a jejich rodiče relaxovat, odpočinout si a hledat k sobě cesty. Když pracujeme s dys poruchami a dětmi s ADHD, pak nás také zajímá a rodiče často využívají, jak ty děti fungují doma. Takže pracujeme i v terénu, vyjíždíme k vám do rodin. Ta návštěva probíhá tak, že dostanete dopředu propozice, fotografii pedagoga, který k vám přijede a dostanete od nás také dotazník, který vyplníte ještě před tím. Před samotným setkáním u vás doma jsme rádi, když se uskuteční skype konzultace nebo telefonická konzultace, abychom před dítětem nemuseli probírat nezbytné detaily a dále ho tím nezatěžovali. Jsme rádi, pokud rodiče dítěti ukáží fotku a po vzájemné domluvě s námi se dítě seznámí s tím, co se bude dít a co bude probíhat, jaká návštěva k vám domů přijde. Když je potřeba, můžete docházet k nám do pracovny nebo docházíme k vám domů.

Pro děti s nejrůznějšími problémy i pro děti bezproblémové, u kterých chcete jenom zajistit komplexní rozvoj, pořádáme opakovaně příměstské i pobytové tábory a všechny potřebné informace se od nás k tomu můžete dozvědět.
Pro naše dlouhodobé klienty jsou všechny naše vzdělávací programy za zvýhodněné ceny.

Relaxace, pozornost, adhd, neklid, emoce, stres

Kolik návštěva v poradně stojí?

V hotovosti se u nás platby nepřijímají. Můžete pohodlně zaplatit kartou nebo bankovním převodem již nyní. Máme pro Vás možnost předplatit si konzultační hodiny.
Stačí jen stisknout tlačítko Objednat, vyplnit Vaše údaje a zaplatit fakturu.
Po uhrazení na Váš e-mail odešleme podrobné informace jak si domluvíme termín.

Cena za 1 hodinu
600 Kč

Objednejte se k nám do poradny

Stačí jen vyplnit Vaše jméno, e-mail a stisknout tlačítko Objednat se.
Na Váš e-mail odešleme podrobné informace o dalším postupu.

Co o nás říkají naši klienti?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

paní Škrancová

NIKDY JSEM NEZAŽILA, ABY MNĚ NĚKDO UVEDL DO PROBLEMATIKY TAK KOMPLETNĚ A JASNĚ ... Pro mě bylo naše společné setkání velkým obohacením, protože jsem se poprvé dozvěděla, jak na grafomotoriku. Přestože mám vystudovanou PdF, nikdy jsem nezažila, aby mně někdo uvedl do problematiky tak kompletně a jasně. Sama na sobě jsem si ujasnila, kde mám problém v držení tužky já a jak s ním pracovat. Získala jsem inspiraci pro rytmické části, kde je jedním z cílů příprava dětí na psaní a jejich uvolnění, to vše formou hry, říkadel, písniček a cvičení. Z naší společné práce čerpám každý den při práci ve škole, zařadila jsem víc uvolňovacích cvičení na ruku, všímám si, jak děti sedí a jak vypadá prostor kolem nich, jsem schopná opravovat chyby a pomáhat jim. Zaujala mě i řada jednoduchých pomůcek, které jsem u vás viděla a které je možné využívat i v prostředí školy. Moc děkuji ještě jednou a přeji, ať se dílo daří.
Kateřina Vaňková učitelka 1.třídy
Do centra jsme nejdříve chodili se synem na Biofeedback kvůli nesoustředění, roztržitosti a dalším věcem. Ale správný vývoj malé osobnosti není jen o stavu mozku, ale i o správné a pozitivní výchově a působení, porozumění dítěti a o vztazích v rodině i mimo ni. Proto jsme se s paní Smutnou domluvili také na individuálních sezeních se synem. Neměl žádné výrazné výchovné problémy,chtěli jsme spíše problémům předcházet a také pracovat na vzájemných vztazích, porozumění a pochopení. Sezení byla přizpůsobená našim požadavkům, byla velmi individuální a osobní, a i když bylo naplánované téma, často se ubralo jinudy, prostě podle toho, co zrovna syna tížilo nebo vyplulo na povrch, což bylo přirozené a nespoutané. Velkou měrou k celkovému výsledku přispělo velmi příjemné vystupování a pozitivní působení paní Smutné, která si nás tímto získala a co je skvělé, syna to velmi bavilo, těšil se na schůzky, jako by si šel povykládat s kamarádem. Získali jsme zde i mnoho podnětů na způsoby učení, motivaci a přístupů k řešení problémů. Odhalili jsme spolu skryté příčiny jeho chování, začali jsme je řešit, změnili jsme určité způsoby chování, které nebyly úplně tím pravým ořechovým, pochopili jsme spoustu věcí, díky kterým máme teď úžasný otevřený vztah, umíme řešit problémy s větším klidem a porozuměním z obou stran. A to úplně nejúžasnější je, že se tady jakoby začaly rozvíjet a posilovat Šimonovi pozitivní kladné vlastnosti. Prostě z kluka, který měl nálepku rošťák, je milý, vnímavý, citlivý kluk se smyslem pro spravedlnost, co chrání slabší, je obětavý a dokáže bez problémů pomoci. Chce to jen správný přístup a pochopení, k čemuž je mnohdy potřeba nadhled, rada, prostě správné odborné vedení, čím speciální pedagogika v podání paní Smutné rozhodně je a my jsme ji za její neocenitelnou pomoc velmi vděční.
Jana Svojáková a Šimon
Milada je laskavý a trpělivý pedagog. Díky mnoha letům praxe a své mimořádné schopnosti empatie dokáže navázat kontakt i s dítětem, které je předem rozhodnuto nespolupracovat. Procvičování "tvrdého" zápěstí našeho prvňáka Adama probíhalo v naprosté pohodě, hravou formou. Moc nám pomohly i zapůjčené, Miladou vyrobené, pomůcky pro domácí nácvik. Po pravidelném procvičování ustoupily bolesti paže při déletrvajícím psaní a zlepšil se vzhled i sklon písma.
Renata Koukalová
DCERA NEVYČNÍVÁ A JE "NORMÁLNÍ" ŽÁKYNÍ Dcera navštěvuje centrum již třetím rokem vzhledem k tomu, že jí byly diagnostikovány významné poruchy soustředění a pozornosti. Po třech letech spolupráce s tímto centrem se její schopnost soustředit se a udržet pozornost zlepšila natolik, že přestala ve třídě "vyčnívat" a stala se "normální" žákyní. V centru navštěvuje nejen terapie Biofeedback ale také volnočasový kroužek a pravidelně se učastní i letních příměstských táborů. Pro mě , jako matku, je radost vidět ji pracovat s terapeutkami, které má nejen pro jejich laskavý přístup k dětem, nesmírně ráda. A to je podstatné. Pokroky jsou znatelné a dcera si veškerý čas v centru maximálně užívá.
Katka K

Zaregistrujte se k nám do poradny

Stačí jen vyplnit Vaše jméno, e-mail a stisknout tlačítko Zaregistrovat se.
Na Váš e-mail odešleme podrobné informace o dalším postupu.

Kam dál?