Abeceda prvňáka

Podělíme se s vámi o zkušenosti z praxe, jak využít speciálně pedagogické prvky ve výuce a předcházet obtížím ve čtení, psaní a počtech. Jedná se o praktické dovednosti, pomůcky a metody, které pomáhají nejen dětem se specifickými potřebami. Objasníme si vliv stresu a relaxace na pozornost a práci ve škole.

Komu je určen:

Učitelé, asistenti pedagogů, rodiče, studenti

Cíl programu:

Získat ucelený náhled na problematiku prví třídy. Prolínají se zde témata stresu, pozornosti, pomůcky pro prevenci a nápravu dysporuch. Jsou zde zařazeny netradiční aktivity, zaměřené na odblokování stresu při učení.

Obsah akreditovaného semináře

Na semináři se dozvíte, jak předcházet problémům ve čtení, psaní, počítání a jaký vliv má prostředí třídy na soustředění. Odhalíte zákonitosti dětského mozku a také to, jak ovlivňuje školní práci. Seznámíte se s konkrétními příklady z praxe.

V praktické části si vyzkoušíte, jak vizuálně připravit pomůcky a pracovní místo, aby se děti snadno orientovaly. Získáte osvědčené postupy na hravé učení. 

Objasníme si souvislosti mezi vývojem mozku a chováním dítěte v návaznosti na pedagogickou činnost ve třídě.

Časový rámec: 8.30 - 15.00 hod

Akreditovaný seminář je v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Seminář lze hradit ze šablon.

Seminářem získáte

 • Podpora úspěšného startu
  praktické tipy na hry a pomůcky podporující úspěšný start dětí v první třídě. Náměty a cvičení pro rozvoj pozornosti a uvolnění stresu. Dovednosti jak upravit prostředí pro relaxační chvilky, náměty na hry a pomůcky.
 • Cesta k samostanosti
  řád a struktura třídy a pracovního místa je velkou oporou pro prvňáčky. Členění prostoru na lavici, orientace v sešitech a na stránkách učebnic je hračkou.
 • Hravé učení
  vše může být pomůckou, vyrobte si s dětmi vlastní pomůcky a nastartujte kreativitu v učení. Praktické a rychlé tipy na jednoduché pomůcky do matematiky, českého jazyka a pro uvolněné psaní.
 • Osvědčení o obsolvování akreditovaného vzdělávacího programu
  a naši podporu ve Vaší další práci a uplatnění získaných dovedností ze semináře

Termíny:

Brno 3. 12. 2020, 11. 3. 2021

Cena semináře

Jedna osoba
1 500 Kč
Sborovna max. 15 osob
22 500 Kč
12 000 Kč
Ušetříte celkem 10 500 Kč

Seminář lze hradit ze šablon. Rádi seminář zrealizujeme ve Vaší sborovně i v odpoledních hodinách, abyste mohli využít čas po vyučování a neřešit tak SUPLOVÁNÍ. Podrobné podmínky Vám rádi sdělíme na e-mailu vzdelavani@activebrain.cz

Při objednání semináře za akční cenu si organizace hradí náklady na manuál ke kurzu, tvorbu pomůcek a vystavení osvědčení.

Co by Vám nemělo uniknout

Abecedu prvňáka najdete také v on-line provedení

Radujte se z ročního průvodce první třídou, kterého máte neustále po ruce

Abeceda prvňáka

Vzdělávací on-line kurz vytvořený podle nejnovějších výzkumů o fungování dětského mozku.

V tomto on-line kurzu ve 120 videích a více než 180 pracovních listech se promítají nejnovější výzkumy o fungování dětského mozku. Jsou obohacené více než 20-ti letou praxí speciálních pedagogů, elementaristů. Vše, co v bonusu najdete, je ověřeno praxí a se skvělými výsledky používáno. Naučíme Vás učit jinak - mozek Vašich žáků už se těší.

Co o  semináři říkají jeho absolventi?

Je to prima zažít na vlastní kůži to, jak se děti ve třídě při čtení cítí. Hned jsem viděla, že když text rozčlením, tak získám mnohem větší jistotu a klid. Najednou jsem si ujasnila, že stres při čtení i počtech může děti zcela ochromit. Pomůcky pro uvolnění ruky, počáteční počty i čtení mne nadchly. Konečně jsem na semináři jen tak neseděla, ale mohla si vše vyzkoušet a vymýšlet nové pomůcky i s dalšími kolegy. Je to nový přístup a za to Vám skládám poklonu.
Mgr. Smečková Alenaučitelka
Pro mě bylo naše společné setkání velkým obohacením, protože jsem se poprvé dozvěděla, jak na grafomotoriku. Přestože mám vystudovanou PdF, nikdy jsem nezažila, aby mně někdo uvedl do problematiky tak kompletně a jasně. Sama na sobě jsem si ujasnila, kde mám problém v držení tužky já a jak s ním pracovat. Získala jsem inspiraci pro rytmické části, kde je jedním z cílů příprava dětí na psaní a jejich uvolnění, to vše formou hry, říkadel, písniček a cvičení. Z naší společné práce čerpám každý den při práci ve škole. Zaujala mě i řada jednoduchých pomůcek, které jsem u vás viděla a které je možné využívat i v prostředí školy. Moc děkuji ještě jednou a přeji, ať se dílo daří.
Kateřina Vaňkováučitelka 1.třídy

Proto už nemusíte váhat!

Ať už jste pedagog, asistent, rodič nebo student, tak na tomto semináři získáte informace a praktické zkušenosti, které bez dalších omezení dokážete uplatnit v každodenní praxi. Učení se stane hrou, ve které budete s dětmi spokojení a šťastní.

Jedna osoba
1 500 Kč
Sborovna max. 15 osob
22 500 Kč
12 000 Kč
Ušetříte celkem 10 500 Kč

Seminář lze hradit ze šablon. Rádi seminář zrealizujeme ve Vaší sborovně i v odpoledních hodinách, abyste mohli využít čas po vyučování a neřešit tak SUPLOVÁNÍ. Podrobné podmínky Vám rádi sdělíme na e-mailu vzdelavani@activebrain.cz