Institut praktické pedagogiky je součástí projektu Active Brain

Abeceda prvňáka

Podělíme se s vámi o zkušenosti z praxe, jak využít speciálně pedagogické prvky ve výuce a předcházet obtížím ve čtení, psaní a počtech. Jedná se o praktické dovednosti, pomůcky a metody, které pomáhají nejen dětem se specifickými potřebami. Objasníme si vliv stresu a relaxace na pozornost a práci ve škole.

Vzdělávání proběhne formou WEBINÁŘE

Vzhledem k nařízené karanténě jsme pro vás připravili webinářovou formu vzdělávání.
Dle pokynů MŠMT bude časová dotace 8 vyučovacích hodin rozdělena do 2 dnů na jednotlivé bloky v délce 90 minut. Mezi vzdělávacími bloky bude 60 min pauza.

 

Osvědčení za absolvování akreditovaného webináře je zahrnuto v ceně.

Podmínkou pro získání osvědčení je účast na webináři po oba dva dny.

Komu je určen:

Učitelé, asistenti pedagogů, rodiče, studenti

Cíl programu:

Získat ucelený náhled na problematiku prví třídy. Prolínají se zde témata stresu, pozornosti, pomůcky pro prevenci a nápravu dysporuch. Jsou zde zařazeny netradiční aktivity, zaměřené na odblokování stresu při učení.

Obsah akreditovaného semináře

Na semináři se dozvíte, jak předcházet problémům ve čtení, psaní, počítání a jaký vliv má prostředí třídy na soustředění. Odhalíte zákonitosti dětského mozku a také to, jak ovlivňuje školní práci. Seznámíte se s konkrétními příklady z praxe.

V praktické části si vyzkoušíte, jak vizuálně připravit pomůcky a pracovní místo, aby se děti snadno orientovaly. Získáte osvědčené postupy na hravé učení. 

Objasníme si souvislosti mezi vývojem mozku a chováním dítěte v návaznosti na pedagogickou činnost ve třídě.

Časový rámec: 17:00–18:30 + 19:30–21:00, 2 dny

Akreditovaný seminář je v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Seminář je převeden do webinářové formy.

Seminářem získáte

 • Podporu úspěšného startu a sebevědomí v 1. třídě
  praktické tipy na hry a pomůcky podporující úspěšný start dětí v první třídě. Náměty a cvičení pro rozvoj pozornosti a uvolnění stresu. Dovednosti jak upravit prostředí pro relaxační chvilky, náměty na hry a pomůcky.
 • Metodiky a konkrétní hry k počátkům čtení
  pro prevenci specifických poruch učení a pro vystavění dovedností k plynulému čtení s porozuměním. Aktivity pro rozvoj dílčích funkcí a prostorovou orientaci.
 • Metodiky a náměty k počátkům počítání
  a vybudování si pevných základů v matematice. Hravé a nevšední činnosti ke sčítání, odčítání, porovnávání, číselným řadám a dalším oblastem souvisejícím s matermatickým myšlením.
 • Principy grafomotorické přípravy a zdravého psaní
  které dětem umožní pohodové a plynulé psaní bez bolesti ruky. Získáte přehled, jak vybrat psací náčiní a pera.
 • Náměty k samostatnosti dětí a rozvoji kompetencí k učení
  Řád a struktura třídy a pracovního místa je velkou oporou pro prvňáčky. Členění prostoru na lavici, orientace v sešitech a na stránkách učebnic pomáhá k efektivnímu učení.
 • Hravé, netradiční a neotřelé tipy na pomůcky
  které lze vyrobit za 5 minut a využít na 10 způsobů. Nastartujte kreativitu v učení, která do učení přinese radost, spontánnost a chuť k objevování nového.
 • Tipy na rozvoj pozornosti a práci se stresem
  které se v procesu učení vzájemně ovlivňují. Jak funguje mozek v různých podmínkách si vyzkoušíte v krátkých hříčkách.
 • Osvědčení o obsolvování akreditovaného vzdělávacího programu
  a naši podporu ve Vaší další práci a uplatnění získaných dovedností ze semináře.

Aktuální termíny:

On-line webinář 2.–3. června 2021  vždy 17:00–21:00 

Cena semináře

Jedna osoba
1 500 Kč
Sborovna max. 15 osob
22 500 Kč
12 000 Kč
Ušetříte celkem 10 500 Kč

Seminář lze hradit ze šablon. Rádi seminář zrealizujeme ve Vaší sborovně i v odpoledních hodinách, abyste mohli využít čas po vyučování a neřešit tak SUPLOVÁNÍ. Podrobné podmínky Vám rádi sdělíme na e-mailu vzdelavani@activebrain.cz

Při objednání semináře za akční cenu si organizace hradí náklady na manuál ke kurzu, tvorbu pomůcek a vystavení osvědčení.

Co by Vám nemělo uniknout

Abecedu prvňáka najdete také v on-line provedení

Radujte se z ročního průvodce první třídou, kterého máte neustále po ruce

Abeceda prvňáka

Vzdělávací on-line kurz vytvořený podle nejnovějších výzkumů o fungování dětského mozku.

V tomto on-line kurzu ve 120 videích a více než 180 pracovních listech se promítají nejnovější výzkumy o fungování dětského mozku. Jsou obohacené více než 20-ti letou praxí speciálních pedagogů, elementaristů. Vše, co v bonusu najdete, je ověřeno praxí a se skvělými výsledky používáno. Naučíme Vás učit jinak - mozek Vašich žáků už se těší.

Co o  semináři říkají jeho absolventi?

Je to skvělé propojení teorie s praxí. Veškeré aktivity jsem si mohla vyzkoušet sama, takže jsem opravdu pocítila, jak se ty děti při činnostech, při pokynech učitele, cítí, co prožívají. Kromě toho jsem si vyrobila i sama některé pomůcky a odnáším si spoustu nápadů, tipů a materiálů. Přístup byl velmi přátelský a celé jsem si to velmi užila. Moc všem doporučuji.
Mgr. Monika SmutnáUčitelka 1. stupně ZŠ
Je to prima zažít na vlastní kůži to, jak se děti ve třídě při čtení cítí. Hned jsem viděla, že když text rozčlením, tak získám mnohem větší jistotu a klid. Najednou jsem si ujasnila, že stres při čtení i počtech může děti zcela ochromit. Pomůcky pro uvolnění ruky, počáteční počty i čtení mne nadchly. Konečně jsem na semináři jen tak neseděla, ale mohla si vše vyzkoušet a vymýšlet nové pomůcky i s dalšími kolegy. Je to nový přístup a za to Vám skládám poklonu.
Mgr. Smečková Alenaučitelka
Pro mě bylo naše společné setkání velkým obohacením, protože jsem se poprvé dozvěděla, jak na grafomotoriku. Přestože mám vystudovanou PdF, nikdy jsem nezažila, aby mně někdo uvedl do problematiky tak kompletně a jasně. Sama na sobě jsem si ujasnila, kde mám problém v držení tužky já a jak s ním pracovat. Získala jsem inspiraci pro rytmické části, kde je jedním z cílů příprava dětí na psaní a jejich uvolnění, to vše formou hry, říkadel, písniček a cvičení. Z naší společné práce čerpám každý den při práci ve škole. Zaujala mě i řada jednoduchých pomůcek, které jsem u vás viděla a které je možné využívat i v prostředí školy. Moc děkuji ještě jednou a přeji, ať se dílo daří.
Kateřina Vaňkováučitelka 1.třídy
Váš workshop se mi moc líbil a hodně mě obohatil. Líbilo se mi, že jste šla od úplných základů k těm "třešničkám na dortu", od nejjednoduššího po nejsložitější. Mnoho věcí a aktivit člověk poznal při studiu, ale Vy jste je dala do sytému a doplnila mezery. Vše jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži, osahat a prožít. Je vidět, že jste profesionál v oboru a k dětem máte velmi dobrý vztah. Bonusem byla skvělá atmosféra a příjemné prostředí. Poznatky určitě použiji jak ve své praxi učitelky, tak jako máma dvou malých předškoláčků. Už se rozmýšlím, na který seminář vyrazím příště, ale nemohu si vybrat, všechny znějí lákavě. Doporučuji Vás všem ve svém okolí a doufám, že se pozitivní reference budou šířit dál.
Marketa Dragounova
Mgr. Markéta DragounováUčitelka 1. třídy

Proto už nemusíte váhat!

Ať už jste pedagog, asistent, rodič nebo student, tak na tomto semináři získáte informace a praktické zkušenosti, které bez dalších omezení dokážete uplatnit v každodenní praxi. Učení se stane hrou, ve které budete s dětmi spokojení a šťastní.

Jedna osoba
1 500 Kč
Sborovna max. 15 osob
22 500 Kč
12 000 Kč
Ušetříte celkem 10 500 Kč

Seminář lze hradit ze šablon. Rádi seminář zrealizujeme ve Vaší sborovně i v odpoledních hodinách, abyste mohli využít čas po vyučování a neřešit tak SUPLOVÁNÍ. Podrobné podmínky Vám rádi sdělíme na e-mailu vzdelavani@activebrain.cz